Situatiile financiare in 2022- anuale, semestriale si intermediare-termene limita de depunere

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

In anul 2022 se vor depune urmatoarele tipuri de situatii financiare/raportari contabile:

1.Situatii financiare anuale aferente anului 2021 – se depun de catre firme, ONG-uri, etc. la urmatoarele termene:

Pentru societățile, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar Astfel, termenul de depunere este : 30 mai 2022.

Pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 alin. (1)-(3) din Legea nr. 82/1991- de exemplu ONG-uri, termenul este de 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar. Astfel, pentru ONG-uri, termenul de depunere este : 2 mai 2022 (30 aprilie si 1 mai fiind zile nelucratoare).

Monografii Contabile, click AICI

2.Situatii financiare semestriale

Incepand de anul 2021 doar anumite entitati vor mai trebui sa depuna situatii financiare semestriale deoarece a fost modificat pragul privind cifra de afaceri pentru care intervine aceasta obligatie.

Conform Legii nr. 238 din 6 noiembrie 2020 pragul privind cifra de afaceri realizata la sfarsitul exercitiului financiar precedent care determina obligatia de depunere este cifra de afaceri de 1.000.000 euro.

Conform legii contabilităţii, Ministerul Finanţelor mai poate stabili întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare sau a unor raportări contabile şi la alte perioade decât anual, în cadrul exerciţiului financiar, doar de către persoanele care au realizat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro la sfârşitul exerciţiului financiar precedent. 

Astfel ca, entitatile care la sfarsitul exercitiului financiar al anului 2021 au realizat o cifra de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro ar putea avea obligatia sa depuna in anul 2022 bilant semestrial.

3.Situatii financiare intermediare

Situatiile financiare interimare se depun, in termen de 30 de zile de la aprobarea acestora de catre adunarea generala a actionarilor/asociatilor.

Acestea sunt situatii financiare speciale, care se intocmesc de catre firmele care doresc sa repartizeze dividende trimestriale.

Articole similare

Comentariul tau aici