Bilant 2019, arhiva zip, scutiri TVA, livrari intracomunitare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Scutirea de TVA a livrarilor intracomunitare – OUG 2148/2020 Pe scurt, in acest articol , vom clarifica cum se justifica scutirea de TVA la livrarile intracomunitare de bunuri, conform noilor actualizari legislative valabile din 17 iulie 2020, o data cu intrarea in vigoare a OUG 2.148/2020. Verificari si elemente de control in…

Mai mult

Atentie – platitori de TVA

La data de 1 ianuarie 2011 va intra în vigoare o măsură legislativă în domeniul TVA potrivit căreia persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire pentru întreprinderi mici prevăzut la art. 152 din Codul fiscal, pot solicita până la data de 20 ianuarie…

Mai mult

Scutiri de TVA pentru servicii medicale in interiorul tarii

Printre operaţiunile de interes general scutite de taxă in interiorul tarii se numara spitalizarea, îngrijirile medicale şi operaţiunile strâns legate de acestea, desfăşurate de unităţi autorizate pentru astfel de activităţi, indiferent de forma de organizare, precum: spitale, sanatorii, centre de sănătate rurale sau urbane, dispensare, cabinete şi laboratoare medicale, centre de îngrijire medicală şi de diagnostic, baze de tratament şi…

Mai mult

Justificarea scutirilor la export

Sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 143 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, livrările de bunuri expediate sau transportate în afara Comunităţii de furnizor sau de altă persoană în contul său. Prin persoană care expediază sau transportă bunuri în afara Comunităţii în contul furnizorului se înţelege orice persoană care face transportul. Scutirea se…

Mai mult