Termene de plata a dividendelor- 2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

O intrebare foarte frecventa a antreprenorilor se refera la termenul de plata a dividendelor, mai ales dupa inchiderea de an.

Cu alte cuvinte, in 2022, care cel mai devreme termen la care se pot ridica dividendele?

Presiunea pe ridicarea dividendelor la inceput de an a fost totusi redusa de existenta posibilitatii distribuirii de dividende trimestriale.

Potrivit art. 67 din Legea societatilor comerciale (Legea 31/1990), se aplica urmatoarele termene de plata pentru dividende:

  • dividendele se distribuie asociaților anual sau opțional trimestrial pe baza situațiilor financiare interimare și anual, după regularizarea efectuată prin situațiile financiare anuale, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel.
  • acestea se pot plăti în mod opțional trimestrial în termenul stabilit de adunarea generală a asociaților sau, după caz, prin legile speciale, regularizarea diferențelor rezultate din distribuirea dividendelor în timpul anului urmând să se facă prin situațiile financiare anuale. Plata diferențelor rezultate din regularizare se face în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat.

Retinem si situatia inversa, in care asociații sau acționarii datorează restituiri de dividende, în urma regularizării operate în situațiile financiare anuale. Acestea se vor achita catre societate în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale.

Asadar, dividendele se pot distribui doar dupa intocmirea si aprobarea situatiilor financiare.

Observam ca termenul de plata a dividendelor nu este legat de depunerea situatiilor financiare la ANAF.

Situatiile financiare anuale ale societatilor comerciale sunt reglementate printr-un act legislativ care stabileste si formatul acestora pentru exercitiul incheiat.

In functie de data in  care este publicat acest ordin situatiile se vor putea pregati mai repede sau mai tarziu.

Pentru situatiile financiare anuale aferente exercitiului incheiat la 31.12.2021, la data curenta nu s-a publicat ordinul care reglementeaza formatul acestora, insa proiectul de ordin a fost publicat pe site-ul Ministerului de Finante in 22 decembrie 2021.

In proiect, nu sunt prevazute modificari majore fata de raportarile aferente anului 2020. In plus fata de informațiile raportate la data de 31 decembrie 2020, prin proiect se propune raportarea distinctă a cifrei de afaceri netă corespunzătoare principalei activități desfășurate de entități, precum și a cheltuielilor privind consumul de energie.

Alte informatii utile legate de distribuirea dividendelor

  • in cazul in care un asociat isi cesioneaza partile sociale, dividendele care s-ar cuveni după data cesiunii aparțin cesionarului, exceptie facand situatia in care părțile au convenit altfel.
  • nu se vor putea distribui dividende decât din profituri determinate potrivit legii

Se pot depune situatii intermediare la trimestrul 4 2021?

In situatia in care este necesara ridicarea dividendelor mai repede, inainte de a fi disponibile machetele situatiilor financiare anuale, se poate recurge la repartizarea de dividende trimestriale, la trimestrul 4, dupa care regularizarea se va face prin situatiile financiare anuale.

Situatiile financiare trimestriale se depun in termen de 30 de zile de la aprobare. Dupa aprobare se pot plati dividendele.

Formatul situatiilor financiare trimestriale este disponibil pe site-ul ANAF.

Articole similare

Comentariul tau aici