Termenul pentru depunerea declaratiei 101 privind impozitul pe profit pe 2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In anul 2020, termenul pentru finalizarea calculului impozitului pe profit si depunerea declaratiei 101 este 25 martie 2020 insa exista si cateva exceptii:

1. 25 februarie 2020

Acesta este termenul pentru declaratiei 101 de catre :

  • organizaţiile nonprofit,
  • organizaţiile sindicale
  • organizaţiile patronale
  • asociaţiile de proprietari ( constituite ca persoane juridice și asociațiile de locatari recunoscute ca asociații de proprietari, care obțin venituri din exploatarea proprietății comune, potrivit legii)
  • cultele religioase
  • unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ superior, particulare, acreditate, precum şi cele autorizate, şi
  • contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură

2. Data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat, respectiv până la 25 a celei de-a doua luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat în cazul contribuabililor care au optat, în conformitate cu legislaţia contabilă în vigoare, pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic (S1055) si care pot opta astfel ca anul fiscal să corespundă exerciţiului financiar (formular 014).

3. până la data depunerii situaţiilor financiare la organul fiscal competent

In aceasta situatie se afla persoanele juridice care se dizolvă cu lichidare, potrivit legii, si care au obligaţia depunerii Declaraţiei 101 pentru perioada cuprinsă între prima zi a anului următor celui în care a fost deschisă procedura lichidării şi data închiderii procedurii de lichidare, care se consideră un an fiscal.

Sursa : DGRFP Brasov

Articole similare

Comentariul tau aici