Tichete de masa – monografie, calcul salarial

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Tichetele de masa sunt bilete de valoare acordate angajatilor, lunar, ca alocatie individuala de hrana, utilizate numai pentru achitarea mesei sau pentru achizitionarea de produse alimentare (Legea 165/2018).

In categoria biletelor de valoare, pe langa tichetele de masa, mai exista: tichete cadou, tichete de cresa, tichete culturale si vouchere de vacanta.

Biletele de valoare pot fi utilizate doar pe teritoriul Romaniei, in termenul de valabilitate si numai pentru achizitionarea  bunurilor si serviciilor pentru care au fost emise.

Este interzis ca operatorii economici si unitatile care accepta bilete de valoare sa acorde rest de bani la acestea.

Tichetele de masa pot fi acordate fie pe suport de hartie, fie pe suport electronic.

  • tichetele de masă pe suport hârtie pot fi utilizate în unități de alimentație publică, magazine alimentare, cantine-restaurant, bufete sau orice alte tipuri de unități care comercializează produse alimentare, cu care unitățile emitente au contractat prestarea serviciilor respective;
  • tichetele de masă pe suport electronic pot fi utilizate doar în unități de alimentație publică, magazine alimentare, cantine-restaurant, bufete sau orice alte tipuri de unități care comercializează produse alimentare și care au încheiat contracte de prestare a serviciilor reglementate de prezenta lege cu unitățile emitente de tichete de masă pe suport electronic și trebuie să permită, în mod exclusiv, utilizarea pentru achitarea mesei sau pentru achiziționarea de produse alimentare, inclusiv pentru plata online a acestora.

Tichetele de masă pe suport hârtie/electronic se distribuie de către angajator, lunar, în ultima decadă a fiecărei luni, pentru luna următoare.

Salariatul poate utiliza, lunar, un număr de tichete de masă cel mult egal cu numărul de zile lucrate.

Salariatul are obligația să restituie angajatorului, la finele fiecărei luni, precum și la încetarea contractului individual de muncă, tichetele de masă necuvenite, în cazul tichetelor de masă pe suport hârtie, sau valoarea corespunzătoare tichetelor de masă necuvenite, în cazul tichetelor de masă pe suport electronic.

Tichetul de masa pe suport de hartie este valabil numai daca are urmatoarele mentiuni:

a) numele și adresa emitentului;

b) valoarea nominală a tichetului de masă;

c) perioada de valabilitate a utilizării tichetului de masă;

d) spațiu pentru înscrierea numelui, prenumelui și codului numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul de masă;

e) interdicția de a fi utilizat pentru achiziționarea de țigări sau de produse alcoolice;

f) spațiu destinat înscrierii datei și aplicării ștampilei unității la care tichetul de masă a fost utilizat.

Tichetul de masa pe suport de electronic este valabil numai daca are urmatoarele mentiuni:

  1. numele și adresa emitentului;
  2. perioada perioada de valabilitate a utilizării tichetului de masă;
  3. interdicția de a fi utilizat pentru achiziționarea de țigări sau de produse alcoolice;
  4. numele, prenumele si codul numeric personal ale salariatului care este indreptatit saa utilizeze tichetul de masa.

Valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăși suma de 15,18 lei.

Model de calcul salarial cu tichete de masa

Salariu brut – 2230

Zile lucratoare – 23 zile

Pezenta la munca – 23 zile

Valoarea nominala a unui tichet – 15.18 lei

CAS (25%) – 0.25*2230 = 558

CASS (10%) – 0.1*2230 = 223

Deducere personala – 315

Impozit pe venit (10%) – [(2230 – 558 – 223 – 315) + 349] * 0.1 = 148

Tichete de masa – 23*15.18 = 349.14

Salariu net – 2230 – 558 – 223 – 148= 1301

CAM (2.25%) – 0.0225 * 2230 = 50

Inregistrari contabile – tichete de masa

O societate achizitioneaza 100 de carnete cu cate 21 de tichete de masa cu o valoare nominala de 9.57 lei/tichet. Costul imprimatelor este de 400 lei, TVA 19%. Societatea acorda salariatilor din cele 100 de carnete doar 80, restul trebuind sa le returneze.

  • Achizitie tichete:

Valoare tichete: 100 carnete*21 tichete*9.57 lei/tichet = 20.097 lei;

Costul de imprimare: 400 lei

TVA: 400 lei * 19% = 76 lei

%       =   401          20.573 lei

5328                       20.097 lei

   628                            400 lei

4426                               76 lei

  • Acordare tichete:

Valoare tichete acordate: 80 carnete*21 tichete*9.57 lei/tichet = 16.078 lei

6422 = 5328      16.078 lei

  • Impozit retinut privind acordarea tichetelor de masa:

Calcul: 16.078 * 10% = 1,608 lei

421 = 444         1.608 lei

  • Returnare tichete:

Valoare tichete returnate: 20 carnete*21 tichete*9.57 lei/tichet = 4.019 lei

461 = 5328     4.019 lei

5121 = 461      4.019 lei

Articole similare

Comentariul tau aici