Tichete de masa: valoare maximala 30 de lei, vouchere pentru plata taberelor scolare- L187/22.06.2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT

In MOF 613 din 22 iunie 2022 s-a publicat Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare .

1.Potrivit acestei legi valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăși suma de 30 de lei (in prezent limita este de 20 de lei).

2.Se mai introduce prevederea ca organizațiile sindicale legal constituite pot acorda din fonduri proprii, ocazional, tichete cadou membrilor proprii care nu au calitatea de angajați ai organizației sindicale. Frecvența acordării și valoarea lor se stabilesc de către conducerea organizației sindicale. Prevederile referitoare la achiziționarea și emiterea tichetelor cadou se aplică în mod corespunzător.

3.Voucherele de vacanță pot fi utilizate și pentru acoperirea cheltuielilor cu taberele școlare, naționale sau tematice, organizate pe teritoriul României, la care participă copilul titularului. Procedura privind plata taberelor potrivit prezentului alineat se stabilește prin ordin comun al ministrului educației și al ministrului finanțelor.

Aceste prevederi se aplica incepand cu 1 iulie 2022.

Angajatorii pot acorda suplimentar, în luna iulie 2022, tichete de masă având valoarea corespunzătoare diferenței dintre valoarea stabilită la pct. 1 de până la 30 lei/tichet de masă/zi, și valoarea acordată în luna iunie 2022 corespunzător zilelor lucrate în această lună.

Articole similare

Comentariul tau aici