Tichete sociale cu o valoare nominala de 250 lei

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF nr. 468 din 10.05.2022 s-a publicat OUG 63 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial
din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia.

Prin aceasta ordonanta se instituie o măsura temporara, constând în acordarea, până la data de 31 decembrie 2022, a unui sprijin material, denumit Sprijin pentru România, pentru anumite categorii de persoane vulnerabile prevăzute ordonanța de urgență. Sprijinul material are drept scop compensarea unei părți din cheltuielile cu hrana pentru asigurarea traiului zilnic, prin acordarea unor tichete sociale pe suport electronic, pentru achiziționarea de produse alimentare și/sau pentru asigurarea de mese calde.

Categoriile de persoane și familii beneficiare de sprijin material sunt:
a) pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri nete lunare sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
b) persoanele — copii și adulți —, încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
c) familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
d) familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
e) familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condițiile Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare;
f) persoanele fără adăpost astfel cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.

Sprijinul material acordat pe baza tichetului social pe suport electronic are o valoare nominală de 250 lei și se acordă o dată la două luni categoriilor de beneficiari prevăzute mai sus. Sumele acordate pot fi utilizate în termen de 12 luni de la data fiecărei
alimentări.
Tichetul social pe suport electronic este asimilat biletelor de valoare și este emis de către unitățile emitente definite la art. 5 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare, conform prevederilor legale în vigoare.

Articole similare

Comentariul tau aici