Ultimele modificari aduse legii contabilitatii si O 1802/2014

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT

In contextul tuturor schimbarilor legislative recente este bine sa analizam si ultimele modificari aduse legii contabilitatii si O 1802/2014.

O 1802/2014 a avut doua modificari in anul 2021:

  • in ianuarie 2021, prin O 58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale MF, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile, care aduce ca modificari:

-eliminarea conturilor 5126 „Conturi la bănci în lei – TVA defalcat (A)“ și 5127 „Conturi la bănci în valută – TVA defalcat (A)“.

-modificarea preambulului funcțiunii contului 106 „Rezerve“

  • in martie 2021, prin O 410/2021, despre care am scris aici:

Atentie! S-a modificat O 1802/2014 prin O 410/2021

Pe langa acestea exista si un proiect legislativ publicat in 18.06.2021 despre care am scris aici:

Completare in O 1802/2014 – contabilitatea operatiunilor derulate de persoanele juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania

Legea contabilitatii 82/1991 a cunoscut o modificare in 2021 astfel:

Modificarile aduse legii contabilitatii sunt:

  • completarea prevederilor sub aspectul ariei de aplicabilitate a acesteia, prin menționarea expresă a persoanelor juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România, precum și a persoanelor juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România;
  • reformularea prevederilor cu privire la entitățile pentru care reglementările contabile sunt emise de către BNR, în condițiile în care există unele categorii de entități care nu sunt prevăzute expres de legea contabilității. Sunt completate, în mod corespunzător, categoriile de persoane juridice de interes public obligate, potrivit legii, să auditeze situațiile financiare anuale;
  • reformularea, pentru claritate, a prevederilor referitoare la situațiile în care poate interveni reorganizarea persoanei juridice, caz în care se impune întocmirea de situații financiare;
  • introducerea unor prevederi prin care se stabilesc categoriile de informații care au caracter public, precum și condițiile în care informațiile cuprinse în situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale existente în baza de date a Ministerului Finanțelor pot fi transmise de minister în baza unor protocoale de colaborare;
  • situațiile financiare interimare respectiv raportările contabile se vor păstra 10 ani.
  • completarea prevederilor legii cu aspecte referitoare la sancțiunile aplicabile în cazul unor contravenții.

Legea actualizata poate fi gasita AICI.

Articole similare

Comentariul tau aici