Un singur registru electronic de evidenta a fortei de munca -domeniul public si privat- proiect OUG

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Ministerul Muncii a publicat un Proiect de Ordonanță de urgență pentru înființarea Registrului electronic național de evidență a Forței de Muncă angajate din România, denumit în continuare REFORMA, care cuprinde evidența persoanelor angajate în baza unui contract individual de muncă, a funcționarilor publici încadrați în baza unui raport de serviciu, precum și a personalului care prestează activitate lucrativă în baza unui alt tip de contract decât contractul individual de muncă.
Sistemul informatic REFORMA este achiziționat administrat, dezvoltat şi operat de către Inspecția Muncii.

În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, personalulul plătit din fonduri publice reprezintă conform prevederilor Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, personalul din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, din cadrul regiilor autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu excepția personalului din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională care țin evidența personalului militar, precum şi al funcţionarilor publici cu statut special care dețin registre proprii de evidenţă.

Obligaţia înfiinţării și completării REFORMA revine :

  • fiecărei instituţii şi autorități publice, persoane juridice în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea categoriile de personal prevăzute mai sus precum și
  • fiecărei persoane fizice și juridice de drept privat, pentru categoriile de personal care prestează activitate în temeiul:

a) contractului individual de muncă;
b) contractului de mandat;
c) contractului de management;
d) contractului de activitate sportivă;
e) convenţiei individuale de muncă prevăzute de Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea
cooperaţiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) deciziei/ordinului de numire în funcție, raportului de serviciu sau în baza actului de numire;

Articole similare

One Thought to “Un singur registru electronic de evidenta a fortei de munca -domeniul public si privat- proiect OUG”

  1. STEFAN DUICA

    Speram ca de aceasta data sa-l faca in asa fel incat sa putem transfera date complete din si catre aplicatie,

Comentariul tau aici