Unitatile administrativ teritoriale vor putea apela la zilieri conform unei modificari aduse in 06.11.2020 Legii 52/2011 privind zilierii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In 06.11.2020 a fost promulgata o modificare a legii privind zilierii, prin Legea nr. 242/2020. Legea a fost promulgata de Presedinte, urmand a fi publicata in MOF.

Se extinde notiunea de beneficiar pentru a cuprinde si unitatile administrativ teritoriale.

Astfel, dobandesc calitatea de beneficiari de lucrari– unităţile administrativ teritoriale, persoana juridică, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială, pentru care zilierul desfaşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional.

Se mai prevede ca unităţilor administrativ teritoriale pot avea calitatea de beneficiari.

Textul complet al legii este urmatorul :

Articol unic. – Articolul 1 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea
unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 947 din 22 decembrie 2015, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 1. La alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  „b) beneficiar de lucrări, denumit în continuare beneficiar – unităţile
  administrativ teritoriale, persoana juridică, persoana fizică autorizată,
  întreprinderea individuală, întreprinderea familială, pentru care zilierul
  desfaşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional;”
 2. La alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  „a) grădinilor botanice din subordinea universităţilor, pentru
  activităţile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. g) şi i);”
 3. La alineatul (3), după litera e) se introduce o nouă literă, lit. f),
  cu următorul cuprins:
  „f) unităţilor administrativ teritoriale;”

Articole similare

Comentariul tau aici