Update: Stadiul proiectului privind aminstia in domeniul tichetelor cadou

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Proiectul de Lege pentru anularea unor obligaţii fiscale (in domeniul tichetelor cadou) a fost adoptat de Senat în ședința din 11 aprilie 2022 iar in 13 aprilie a fost inregistrat la Camera Deputatilor spre dezbatare.
Potrivit dispoziţiilor art.75 din Constituţia României şi ale art.92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 26 aprilie 2022.
Anterior, proiectul a primit o opinie de la Consiliului Fiscal, avizul favorabil al Consiliului Economic și avizul favorabil al Consiliului Legislativ.
În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu majoritate de voturi, să acorde iniţiativei legislative, un aviz favorabil.

Incepand cu anul 2019 au fost demarate numeroase controale fiscale avand ca obiect modalitatea de impozitare a tichetelor cadoul acordate angajatilor altor companii, iar concluzia acestora a fost ca tichetele cadou acordate tertilot ar trebui tratate drept venituri salariale si nu venituri din alte surse.

Prin proiect se propune anularea obligatiilor fiscale stabilite ca urmare a reincadrarii tichetelor cadou acordate tertilor ca venituri din alte surse.

Perioada acoperita de amnistie vizeaza perioade fiscale de pana la 31 decembrie 2020 inclusiv.


Articole similare

Comentariul tau aici