Vechea lege a cecului (din 1934) a fost modificata si completata

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

O lege foarte veche, datand din 1934, care reglementeaza operatiunile cu cecuri a fost modificata si completata prin Legea 182 publicata in MOF 599 din 20.06.2022.

Legea a mai suferit modificari de-a lungul timpului, respectiv in anii 2014, 2013, 2009, 2008, 1994 si 1993.

Se modifica elementele obligatorii pe care trebuie sa le tina documentul astfel:

Versiunea vecheVersiunea noua
1.Denumirea de cec trecută în însuşi textul titlului şi exprimată în limba întrebuinţată pentru redactarea acestui titlu1.Denumirea de cec exprimată în limba română
2.Ordinul necondiţionat de a plati o anumită suma de bani2.Ordinul necondiționat de a plăti o anumită sumă de bani
3.Numele celui care trebuie să plătească (tras)3.Denumirea instituției de credit care trebuie să plătească,
având calitatea de tras
4.Arătarea locului unde plata trebuie făcuta4.Locul plății
5.Arătarea datei şi a locului emiterii5.Data și locul emiterii
6.Semnătura celui care emite cecul (tragatorul)6.Semnătura emitentului, având calitatea de trăgător. Prin semnătura trăgătorului se înțelege semnătura olografă a persoanei fizice având calitatea de trăgător sau a împuternicitului acesteia, respectiv semnătura olografă a reprezentanților legali sau a împuterniciților persoanelor juridice care se obligă ori ale altor categorii de entități care utilizează astfel de instrumente, după caz;.
7.Numele trăgătorului, respectiv numele şi prenumele, în clar, ale persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice ori a entităţii care se obligă. În cazul în care numele trăgătorului depăşeşte spaţiul alocat pe titlu, se vor înscrie pe cec primele caractere din numele şi prenumele, respectiv din denumirea trăgătorului, în limita spaţiului special alocat, fără ca prin aceasta să se atragă nulitatea cecului7.Numele/Denumirea trăgătorului, respectiv numele și prenumele, în clar, ale persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice ori a entității care se obligă. În cazul în care numele trăgătorului depășește spațiul alocat pe titlu, se vor înscrie pe
cec primele caractere din numele și prenumele, respectiv din denumirea trăgătorului, în limita spațiului special alocat, fără ca prin aceasta să se atragă nulitatea cecului.
8.Codul trăgătorului, respectiv un număr unic de identificare, preluat din documentele de identificare sau de înregistrare ale trăgătorului8.Codul trăgătorului, respectiv un număr unic de identificare, preluat din documentele de identificare sau de înregistrare ale trăgătorului.

Se introduce precizarea ca cecul original este cecul emis pe suport hârtie, purtând semnătură olografă. Imaginea cecului original reprezintă copia electronică a cecului original.

Textul integral se regaseste aici.

Articole similare

Comentariul tau aici