Venituri din investitii

Ce cuprind veniturile din investitii la persoane fizice ?

Veniturile din investiţii cuprind:

a) dividende;

b) venituri impozabile din dobânzi;

c) câştiguri din transferul titlurilor de valoare;

d) venituri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare;

e) venituri din lichidarea unei persoane juridice.

Sunt neimpozabile următoarele venituri din dobânzi: venituri repartizate membrilor caselor de ajutor reciproc în funcţie de fondul social deţinut;

Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate la prima tranzacţionare a acţiunilor emise de Fondul “Proprietatea” de către persoanele fizice cărora le-au fost emise aceste acţiuni, în condiţiile titlurilor I şi VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare.

Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate din deţinerea şi tranzacţionarea titlurilor de stat şi/sau a obligaţiunilor emise de către unităţile administrativ-teritoriale.

NOTĂ: Conform art. 5 lit. b) din Legea nr. 247/2005:

“ART. 5

(1) Titlurile de despăgubire au următorul regim juridic şi caracteristici:

[…]

b) prin derogare de la prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, veniturile aferente titlurilor de plată obţinute de persoanele îndreptăţite potrivit legii, titularii iniţiali aflaţi în evidenţa Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, sau moştenitorii legali ai acestora, nu sunt venituri impozabile;”

Articol realizat in colaborare cu www.impozitpevenit.ro – informatii complete despre impozitul pe venit

Articole similare

Comentariul tau aici