Venituri din titluri de valoare obtinute din 2 tari diferite -raspuns ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Intrebare: Cum se completează formularul 212 – Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, dacă o persoană fizică a realizat venituri din titluri de valoare obținute din străinătate din 2 țări diferite (din țara A a obținut câștig și din țara B a înregistrat pierdere) Se compensează pierderea și câștigul între ele?

Raspuns ANAF, 03.10.2023, pe site-ul propriu

Se completează formularul 212 – Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fiziceCapitolul I. Date privind veniturile realizate, subsecțiunea I.2.1 Date privind impozitul pe veniturile realizate din străinătate, pct. 7 – Transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și transferul aurului de investitii. Câștigul/pierderea se declară pentru fiecare tară, iar pierderile nete anuale se reportează și se compensează cu veniturile de aceeași natură și sursă, realizate în străinătate, pe fiecare țară, înregistrate în următorii 7 ani fiscali. În situația prezentată, fiind vorba de țări diferite, câștigul și pierderea nu se compensează.

Baza legala:

Legea nr 227 / 2015 articolul 119 alin. (4)
Ordinul preşedintelui ANAF nr 2541 / 2022 articolul Capitolul I, Secțiunea 2, Subsecțiunea 1

Articole similare

Comentariul tau aici