10 informatii privind tichetele de masa – norme actualizate in 2015

1.       Angajatorii care acordă tichete de masă salariaţilor evidenţiază în bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate potrivit legii, într-o poziţie distinctă de cheltuieli denumită “Tichete de masă”, sumele destinate acoperirii valorii nominale a tichetelor de masă, potrivit celor convenite cu organizaţiile sindicale legal constituite sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor.

2.       Tichetul de masă are valabilitate în anul calendaristic în care a fost emis, cu excepţia tichetului emis în perioada 1 noiembrie-31 decembrie, care poate fi utilizat până la data de 31 decembrie a anului următor.

3.       Este interzis ca suportul electronic pe care sunt stocate tichetele de masă să permită efectuarea de operaţiuni de retragere de numerar.

4.       Angajatorii nu pot acorda mai mult de un tichet de masă pentru fiecare zi lucrătoare din luna pentru care se efectuează distribuirea/transferul valorii nominale a tichetelor de masă, după caz. Nu se consideră zile lucrate perioadele în care salariaţii:
a) îşi efectuează concediul de odihnă;
b) beneficiază de zile libere plătite;
c) sunt delegaţi sau detaşaţi în afara localităţii în care îşi au locul permanent de muncă şi primesc indemnizaţie zilnică sau lunară de delegare ori de detaşare;
d) se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, sunt absenţi de la locul de muncă ori se află în alte situaţii stabilite de angajator împreună cu organizaţiile sindicale ori, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor.

5.Suportul electronic pe care sunt stocate tichetele de masă poate fi alimentat exclusiv cu valoarea nominală a tichetelor de masă acordate de către angajator.

6.       Salariaţii care au primit tichete de masă nominale sunt singurele persoane îndreptăţite să le utilizeze, în exclusivitate pentru achitarea mesei sau pentru achiziţionarea de produse alimentare.

7.       Salariaţii beneficiază lunar de un număr de tichete de masă cel mult egal cu numărul de zile în care sunt prezenţi la lucru în unitatea angajatorului, iar acest număr nu poate depăşi numărul de zile lucrătoare. În cazul salariaţilor a căror durată zilnică a timpului de muncă este mai mare de 8 ore – în regim de tură, numărul de zile pentru care se acordă tichete de masă se determină prin împărţirea numărului de ore în care salariatul a fost prezent la lucru în unitatea angajatorului la durata normală a timpului de muncă de 8 ore. Fracţiile rezultate din calcul se consideră zi de prezenţă la lucru, cu condiţia ca totalul zilelor rezultat să nu depăşească numărul de zile lucrătoare.

8.       La sfârşitul fiecărei luni, la data stabilită de angajator sau la data încetării contractului individual de muncă, salariatul are obligaţia să restituie angajatorului tichetele de masă pe suport hârtie acordate pentru luna în curs, dar necuvenite şi neutilizate potrivit prevederilor legale, sau, după caz, contravaloarea acestora, respectiv valoarea corespunzătoare tichetelor de masă alimentate şi necuvenite, în cazul tichetelor de masă pe suport electronic.

9.       Se interzice salariatului:
a) solicitarea şi/sau primirea unui rest de bani la tichetul de masă pe suport hârtie, în cazul în care suma corespunzătoare produselor alimentare solicitate este mai mică decât valoarea nominală a tichetului de masă;
b) comercializarea tichetelor de masă în schimbul unor sume de bani şi/ori altor bunuri şi/ori servicii;
c) utilizarea tichetelor de masă în magazine, locaţii, unităţi, pieţe de orice fel, care nu vând produse alimentare şi nu au afişată la intrare autocolantele speciale ale unităţii emitente;
d) utilizarea tichetelor de masă pentru achiziţionarea altor produse decât cele alimentare.

10.   Contravaloarea nominală a tichetului de masă, precum şi costurile aferente emiterii tichetelor de masă pe suport electronic şi/sau costul imprimatelor reprezentând tichetele de masă pe suport hârtie nu pot fi transferate de către angajator salariaţilor.

Articole similare

Comentariul tau aici