10 lucruri bine de stiut despre cesiunea partilor sociale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

1.Actul normativ care reglementeaza cesiunea partilor sociale, este Legea societatilor comerciale (L31/1990), articolele 202 si 203.

2.Părțile sociale pot fi transmise între asociați. Dacă actul constitutiv nu prevede altfel, transmiterea către persoane din afara societății este permisă numai dacă a fost aprobată de asociați reprezentând cel puțin trei pătrimi din capitalul social.

3.In situatia in care se valideaza conditiile de cesiune, aceasta se poate face atat catre fizice cat si juridice.

4. La cesiunea de parti sociale, intre asociatii persoane fizice, cand nu se modifica capitalul social, nu se inregistreaza note contabile.

5.Transmiterea părților sociale trebuie înscrisă în registrul comerțului și în registrul de asociați al societății.

6.O cesiune are efect față de terți numai din momentul înscrierii ei în registrul comerțului.

7.Transmiterea fictivă a părților sociale ori a acțiunilor deținute într-o societate comercială, în scopul săvârșirii unei infracțiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia, se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani.

8.Daca o persoana fizica cesioneaza partile sale sociale la o valoare mai mare decat valoarea nominala, atunci realizeaza un venit din investiti si potrivit art. 94 alin. (1) din Codul fiscal :castigul/pierderea din transferul titlurilor de valoare, altele decat instrumentele financiare derivate si cele reglementate la alin. (2) – (6), reprezinta diferenta pozitiva/negativa realizata intre valoarea de instrainare/pretul de vanzare si valoarea lor fiscala, dupa caz, pe tipuri de titluri de valori, care include costurile aferente tranzactiei si costuri legate de transferul de proprietate aferente imprumutului de valori mobiliare, dovedite cu documente justificative. Persoana fizica are obligatia sa depuna declaratia unica. Daca se depaseste plafonul de 12 salariii minime se datoreaza si CASS.

9.Dividendele care se cuvin după data transmiterii acțiunilor aparțin cesionarului, în afară de cazul în care părțile au convenit altfel. Aceasta se refera inclusiv dividendele aferente exercitiilor financiare anterioare, in cazul in care nu au fost distribuite.

10.Dupa cesiunea partilor sociale asociatul care s-a retras nu mai are nici o calitate in cadrul societatii.

Articole similare

Comentariul tau aici