10 lucruri bine de stiut despre REVISAL: operare, pastrare, transmitere

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

1.Orice angajator este obligat sa înființeze un registru general de evidență a salariaților.

2.REVISAL se va înregistra în prealabil la autoritatea publică competentă (ITM), potrivit legii, în a cărei rază teritorială se află domiciliul, respectiv sediul angajatorului, dată de la care devine document oficial.

3.Se completează și se transmite la ITM în ordinea angajării și cuprinde elementele de identificare ale tuturor salariaților, data angajării, funcția/ocupația conform specificației COR sau altor acte normative, tipul contractului individual de muncă, salariul, sporurile și cuantumul acestora, perioada și cauzele de suspendare a contractului individual de muncă, perioada detașării și data încetării contractului individual de muncă.

4.Este păstrat la domiciliul, respectiv sediul angajatorului, urmând să fie pus la dispoziție inspectorului de muncă sau oricărei alte autorități care îl solicită, în condițiile legii.

5.La solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat să elibereze un document care să ateste activitatea desfășurată de acesta, durata activității, salariul, vechimea în muncă, în meserie și în specialitate.

6.În cazul încetării activității angajatorului, registrul general de evidență a salariaților se depune la autoritatea publică competentă, potrivit legii, în a cărei rază teritorială se află sediul sau domiciliul angajatorului, după caz.

7.În cazul în care angajatorul se află în procedură de insolvență, faliment sau lichidare conform prevederilor legale în vigoare, administratorul judiciar sau, după caz, lichidatorul judiciar este obligat să elibereze salariaților un document
care să ateste activitatea desfășurată de aceștia, să înceteze și să transmită în registrul general de evidență a salariaților încetarea contractelor individuale de muncă.

8.Răspunderea pentru corectitudinea datelor transmise în registru revine în exclusivitate angajatorului.

9.Completarea și transmiterea datelor în registru se realizează de către :

  • una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisă de către angajatorii persoane fizice sau juridice de drept privat, indiferent dacă au sau nu statutul de utilitate publică;
  • de către persoanele care au aceste atribuții stabilite prin fișa postului în cazul angajatorilor instituții/autorități publice/alte entități juridice care angajează personal în baza unui contract individual de muncă.
  • de către prestatorii de astfel de servicii care își desfășoară activitatea în condițiile prevederilor legale în vigoare, inclusiv ale prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal.

10.Actul normativ care reglementeaza obligatia angajatorilor privind REVISAL este Hotararea nr. 905 din 14 decembrie 2017 privind registrul general de evidență a salariaților – forma actualizata este disponibila AICI.

Articole similare

Comentariul tau aici