2 modificari la reglementarile contabile -O 1802/2014

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

O 2026/2020 aduce doua modificari reglementarilor contabile aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014 vizand aducerea unor clarificări în ceea ce privește determinarea amortizării imobilizărilor.

Conform reglementărilor existente, amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economică reprezintă alocarea sistematică a valorii amortizabile a unui activ pe întreaga durată de utilizare economică. Valoarea amortizabilă este reprezentată de cost sau de altă valoare care substituie costul.

Astfel, reglementările contabile nu prevăd expres tratamentul aplicabil cheltuielilor cu amortizarea pe perioada neutilizării imobilizărilor.

Referitor la evaluarea imobilizărilor corporale, reglementările menționează că, prin derogare de la evaluarea pe baza principiului costului de achiziţie sau al costului de producţie, entităţile pot proceda la reevaluarea imobilizărilor corporale existente la sfârşitul exerciţiului financiar, astfel încât acestea să fie prezentate în contabilitate la valoarea justă, cu reflectarea rezultatelor acestei reevaluări în situaţiile financiare întocmite pentru acel exerciţiu.

În situația în care entitățile decid să treacă de la metoda reevaluării imobilizărilor corporale la metoda costului, reglementările contabile nu menționează expres care este noua valoare amortizabilă a acelor active.

Ordinul aduce doua clarificări în ceea ce privește amortizarea imobilizărilor, după cum urmează:

  • entitățile care decid ca în cazul imobilizărilor corporale să treacă de la metoda reevaluării la metoda costului, vor determina cheltuiala cu amortizarea pe baza valorii activului, corectată cu ajustările impuse de modificarea respectivei politici contabile;
  • amortizarea imobilizărilor nu este nici întreruptă, nici diminuată pe perioada neutilizării acestora.

Textul Ordinului arata ca:

După alineatul (1) al punctul 621 se adaugă un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) În scopul determinării cheltuielilor cu amortizarea, costul imobilizărilor corporale la data schimbării de politică contabilă, în condițiile alin. (1), este valoarea rămasă în urma ajustărilor prevăzute la acel alineat.”

2. După punctul 139 se adaugă un nou punct, punctul 1391, cu următorul cuprins:

„1391. – Pe perioada neutilizării activului, amortizarea nu este nici întreruptă, nici diminuată în funcție de utilizarea redusă a acestuia, cu excepţia cazului în care activul este complet amortizat. Cu toate acestea, în cazul utilizării metodei de amortizare calculată pe unitate de produs sau serviciu, cheltuielile de amortizare pot fi zero atunci când nu există producţie, amortizarea bazându-se în acest caz pe utilizarea activului.”

Articole similare

Comentariul tau aici