Ordinul 58/2021 privind reglementarea situatiilor financiare anuale si modificarea O 1802/2014

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 66/2021 s-a publicat Ordinul nr. 58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile. Textul complet poate fi gasit AICI. Modificarile care vizeaza O 1802/2014 se…

Mai mult

Formularele necesare decontarii indemnizatiei de reducere a timpului de munca – in format PDF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Pe durata reducerii timpului de muncă în condiţiile prevăzute la Art.1, alin. (1) din OUG 132/2020 cu modificările și completările ulterioare , salariaţii afectaţi de măsură beneficiază de o indemnizaţie de 75% din diferenţa dintre salariul de bază brut lunar prevăzut în contractul individual de muncă şi salariul de bază brut lunar…

Mai mult

Procedura de acordare a sumelor prevazute de Art. III alin. (1) și (2) din OUG 92/2020 – 50% – depunere tabel nominal lunar

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! PDF-ul inteligent pentru tabelul nominal lunar cu persoanele încadrate în muncă conform prevederilor Art. III alin. (1)şi (2) din OUG nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor  şi  angajatorilor  în  contextul  situaţiei  epidemiologice  determinate  de  răspândirea coronavirusului  SARS-CoV-2,  precum  şi  pentru  modificarea  unor  acte  normative, pentru stabilirea sumelor cuvenite angajatorilor…

Mai mult

Plafoane fiscale PFA 2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Plafoanele fiscale pentru PFA in anul 2021 sunt: 1.Trecere de la norma la sistem real 100.000 eur respectiv 483.710 lei. Potrivit art. 69 alin. (9) din Codul fiscal, contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut…

Mai mult

Monografii contabile credite bancare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Creditele bancare pot fi pe termen scurt sau pe termen lung. Inregistrarea in contabilitate este similara, difera doar conturile utilizate. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt se tine cu ajutorul conturilor : 1. Creditele bancare pe termen scurt Se evidentiaza cu ajutorul conturilor din clasa 5 Trezorerie – grupa 519 Credite bancare…

Mai mult

Piesele de schimb- incadrare, monografii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! O 1802/2014 prevede la art. 191 alin. (4) ca piesele de schimb şi echipamentul de service sunt, în general, contabilizate ca stocuri şi recunoscute în contul de profit şi pierdere atunci când sunt consumate. Totuşi, piesele de schimb importante sunt considerate imobilizări corporale atunci când o entitate preconizează că le va utiliza…

Mai mult