Consecinte – nedepunerea declaratiilor fiscale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Material informativ, DGRFP Iasi · Nedepunerea declarației de impunere dă dreptul organului fiscal să procedeze la stabilirea din oficiu a creanțelor fiscale prin decizie de impunere. Stabilirea din oficiu nu se poate face înainte de împlinirea unui termen de 15 zile de la înștiințarea contribuabilului /plătitorului privind depășirea termenului legal de…

Mai mult

Atentie la tentativele de inselaciune cu privire la Loteria de Vaccinare !

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! “Atragem atenția cu privire la tentativele de înșelăciune și de obținere de date cu caracter personal prin intermediul mai multor mijloace care folosesc însemne sau simboluri ale organizatorilor Loteriei de Vaccinare (adrese de e-mail cum ar fi loteriavaccinarii.gov@gmail.com sau similare, sigla Loteriei Române, abrevieri tip „gov.” ș.a.m.d.). Prin intermediul unor mesaje transmise prin…

Mai mult

Declararea si plata impozitului pe profit trimestrial si optiunea pentru declararea anuala, cu plati anticipate trimestriale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Declararea şi plata impozitului pe profit trimestrial Calculul, declararea și plata impozitului pe profit se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare încheierii trimestrelor I – III.Definitivarea și plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv se efectuează până la termenul de depunere a declarației privind…

Mai mult

Cine este obligat prin lege sa organizeze si auditul intern ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Aducem in discutie un act normativ mai vechi, Legea 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative. Cine este obligat conform legii să organizeze și să asigure exercitarea activității de audit intern? Raspunsul il gasim la art .65 alin.…

Mai mult