Cine este obligat prin lege sa organizeze si auditul intern ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Aducem in discutie un act normativ mai vechi, Legea 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative. Cine este obligat conform legii să organizeze și să asigure exercitarea activității de audit intern? Raspunsul il gasim la art .65 alin.…

Mai mult

Nexia CRG : importanta auditului intern

Nexia CRG reușește cu succes să se implice în informarea publicului cu privire la importanța auditului intern prin intermediul sesiunii de Zoom webinar organizată în data de 11.02.2021. Participanții s-au arătat extrem de interesați de subiect. Vorbitorii din partea Nexia CRG – Ionuț Zeche, Senior Partner și Clemente Kiss, Partner – Head of Audit, au subliniat faptul că este aproape imposibil pentru o entitate să fie puternică și competitivă fără un audit intern performant…

Mai mult

Cateva aspecte referitoare la audit

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! 1.Audit statutar inseamna un audit al situatiilor financiare anuale individuale sau al situatiilor financiare anuale consolidate efectuat in conformitate cu standardele internationale de audit. 2.Auditul financiar cuprinde auditul statutar (pct.1), precum si activitatea efectuata in vederea exprimarii unei opinii asupra situatiilor financiare sau a unor componente ale acestora, dar si exercitarea altor…

Mai mult

Comitetul de audit intern in institutii publice

Normele privind înfiinţarea comitetelor de audit intern in institutiile publice au fost publicate in Monitorul Oficial nr. 511/09.07.2011. Mai jos sunt prezentate pe  curt principalele prevederi . Rolul comitetului Comitetele de audit intern sprijină activitatea compartimentelor de audit public intern şi urmăresc să asigure independenţa şi funcţionarea eficientă a activităţii de audit intern, precum şi menţinerea unei comunicări deschise cu…

Mai mult

Auditul financiar, auditul intern si cenzorii

Numarul de cenzori Conform Legii societatilor comerciale, societatea pe actiuni va avea 3 cenzori si un supleant, daca prin actul constitutiv nu se prevede un numar mai mare. In toate cazurile, numarul cenzorilor trebuie sa fie impar. Cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani si pot fi realesi. Cenzorii trebuie sa isi…

Mai mult