Modificari in procedura RO e-Factura pe relatia B2G – O 1667/15.07.2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 714 din 15.07.2022 s-a publicat Ordinul nr. 1.667 din 11 iulie 2022 pentru modificarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național privind factura electronică RO e-Factura, precum și de primire și descărcare a facturii electronice de către destinatarii facturii electronice emise în relația B2G în sistemul național privind factura…

Mai mult

D112-actualizata in 19 iulie 2022- O 1580/15.07.2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Ordinul care reglementeaza declaratia 112 ( pentru venituri incepand cu luna iunie 2022)a fost publicat in MOF 715 din 15.07.2022- Ordinul nr. 1.580 din 5 iulie 2022 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală…

Mai mult

Oficial! Raportarile semestriale se depun pana pe 16 august 2022 – O 1669/19.07.2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 723 din 19.07.2022 s-a publicat Ordinul 1669 — Ordin al ministrului finanțelor pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici.Au obligatia depunerii de situații financiare semestriale entitatile care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei…

Mai mult

Declaratii scadente miercuri 20 iulie 2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Miercuri 20 iulie este scadenta pentru depunerea notificării pentru aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare In functie de forma de organizare se depune: Formularul 010 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică.Formularul 016 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie…

Mai mult

Calcul comparativ taxe la angajatii part time -inainte si dupa 1 august 2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Incepand cu veniturile aferente lunii august 2022 se aplica noi reguli la calculul salarial in cazul contractelor cu timp partial ca urmare a intrarii in vigoare a Ordonantei 16/2022. Incepand cu veniturile aferente lunii august, calculul contributiilor la contractele part time se face la nivelul unui salariu minim brut, practic taxele nu…

Mai mult