208 Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

In 24 mai 2022 s-a publicat pe site-ul ANAF un proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului 208 „Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului justiției nr.1022/2562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit.

Prin Legea nr.301/2021 și Ordonanța Guvernului nr.11/2022, au fost aduse o serie de modificări și completări Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal.
Modificările/completările au vizat, în principal, următoarele aspecte:

  • obligația declararii tranzacţiilor sub plafonul neimpozabil prevăzut la art.111 alin.(1) din Codul fiscal, în declaraţia informativă privind transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal;
  • modificarea modului de stabilire a venitului impozabil din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal. Astfel, suma neimpozabilă de 450.000 lei se deduce fie din valoarea tranzacţiei declarată de părți, fie din valoarea minimă stabilită prin studiul de piață în situația în care valoarea declarată este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piață.
    Având în vedere modificările legislative menționate se impune modificarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului 208 „Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului justiției nr.1022/2562/2016, cu modificările ulterioare.

Ca urmare, prin prezentul proiect de ordin se propun, în principal, următoarele:

  • introducerea unei noi coloane pentru evidențierea valorii tranzacției înscrisă în documentul de transfer, pentru fiecare beneficiar de venit, corespunzător cotei deținute;
  • eliminarea rubricii prin care notarul public notifica organului fiscal tranzacțiile pentru care valoarea declarată de părți era inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piață, întrucât declarația se completează pentru toate tranzacțiile de proprietăți imobiliare din patrimoniul personal.


Totodată, au fost actualizate în mod corespunzător și instrucțiunile de completare a declarației informative.

Articole similare

Comentariul tau aici