3 Proceduri de care are nevoie orice firma

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Legislatia contabila din Romania prevede obligativitatea firmelor de a detine urmatoarele proceduri :

1.proceduri contabile – acestea sunt o punere in practica a politicilor contabile aprobate de administratorul entitatii.

Baza legala : O 1802/2014 care prevede la art 62 ca administratorii entității trebuie să aprobe politici contabile pentru operațiunile derulate, inclusiv proceduri proprii pentru situațiile prevăzute de legislație.

Poti comanda un model de proceduri contabile , in format word, actualizat 2020-AICI.

2.proceduri de inventariere– care reflecta la nivelul fiecarei firme pasii de urmat si regulile interne de inventariere;

Baza legala: Ordinul nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii care arata la art. 1 alin (5) ca entitățile prevăzute la alin. (2) au obligația să emită proceduri proprii privind inventarierea, în baza normelor prevăzute la art. 1 alin. (1), aprobate de administratorul, ordonatorul de credite sau altă persoană care are obligația gestionării entității.

Poti comanda un model de proceduri de inventariere , in format word, cu anexe in excel , actualizat 2020 –AICI.

3.procedura de gestionare a documentelor interne – adica modul in care se numeroteaza si gestioneaza documentele interne ale entitatii.

Baza legala : Ordinul nr. 2.634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile care arata la art. 4 alin (2) si (3) ca circuitul documentelor financiar-contabile și numărul de exemplare al acestora se stabilesc prin proceduri proprii privind organizarea și conducerea contabilității, aprobate de administratorul entității, ordonatorul de credite sau altă persoană care are obligația gestionării entității respective.

Poti comanda un model de proceduri de gestionare , in format word, actualizat 2020 –AICI.

Poti gasi in libraria Contzilla.ro, pentru fiecare din aceste proceduri o lucrare separata, intocmita in format editabil (word) cu un text standard care poate fi apoi adaptat specificului fiecarei firme.

Articole similare

Comentariul tau aici