6 situatii in care este obligatorie NIR

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Nota interna de receptie este un document obligatoriu in urmatoarele situatii : bunuri materiale cuprinse într-o factură sau aviz de însoţire a mărfii, care fac parte din gestiuni diferite; bunuri materiale primite spre prelucrare, în custodie sau în păstrare; bunuri materiale procurate de la persoane fizice; bunuri materiale care sosesc neînsoţite de…

Mai mult

3 Proceduri de care are nevoie orice firma

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Legislatia contabila din Romania prevede obligativitatea firmelor de a detine urmatoarele proceduri : 1.proceduri contabile – acestea sunt o punere in practica a politicilor contabile aprobate de administratorul entitatii. Baza legala : O 1802/2014 care prevede la art 62 ca administratorii entității trebuie să aprobe politici contabile pentru operațiunile derulate, inclusiv proceduri…

Mai mult

Ce documente se utilizeaza pentru evidenta stocurilor?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Documentele utilizate pentru evidenta bunurilor de natura stocurilor sunt: 1. Notă de recepţie şi constatare de diferenţe 2. Bon de predare, transfer, restituire 3. Bon de consum 4. Dispoziţie de livrare 5. Aviz de însoţire a mărfii 6. Fişă de magazie 7. Fişă de evidenţă a materialelor de natura obiectelor de inventar…

Mai mult

5 lucuri care nu mai sunt obligatorii (articol pentru antreprenori)

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Am pregatit mai jos o lista cu 5 lucruri care nu mai sunt obligatorii din punct de vedere legal. Unele se refera la prevederi abrogate cu mai mult timp in urma, dar am considerat ca este bine sa le reamintim, fiindca de multe ori se mai aduc in discutie. Asadar: 1.Factura nu…

Mai mult

Decizie de imputare vs angajament de plata

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Atunci cand se produc pagube unitatii din cauza unui angajat, exista doua documente care se utlizeaza, dupa caz: decizia de imputare si angajamentul de plata. Situatiile in care se utilizeaza si importanta documentului este prevazuta de O 2634/2015 privind documentele financiar-contabile. Decizie de imputare Angajament de plata Decizia de imputare este un…

Mai mult

Situatia activelor gajate sau ipotecate si situatia bunurilor sechestrate

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Cele două formulare se utilizează ca jurnale auxiliare pentru ţinerea contabilităţii angajamentelor asumate de către entitate, reflectând eventuala datorie a entităţii faţă de terţi, generată de angajamentele asumate. Acestea se întocmesc pe măsura încheierii contractelor care au la bază active gajate sau ipotecate, respectiv după încheierea procesului-verbal de sechestru de către…

Mai mult

Nota de contabilitate

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Nota de contabilitate ( Cod 14-6-2A ) este un document justificativ de inregistrare in contabilitatea sintetica si analitica, de regula pentru operatiunile care nu au la baza documente justificative (stornari, repartizare profit, constituire provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare etc.). Model formular conform O 2634/2015 :

Mai mult

Nota de debitare-creditare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Notă de debitare-creditare (Cod 14-6-1A) este un document justificativ pentru înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de decontare în cadrul unui grup de societăţi. Nota de debitare-creditare serveşte ca: – document de înregistrare a operaţiunilor de decontare intervenite între entitate şi subunităţi care ţin contabilitate proprie şi între subunităţi ale aceleiaşi entităţi,…

Mai mult

Decont pentru operatiuni in participatie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Decontul pentru operaţiuni în participaţie se utilizează în toate domeniile de activitate în care se efectuează operaţiuni în participaţie. Acesta serveşte ca document pe baza căruia se decontează cheltuielile şi veniturile realizate din operaţiuni în participaţie, precum şi sumele virate între asociaţi. Se întocmeşte de către entitatea care ţine contabilitatea asocierii…

Mai mult

Borderou de achizitie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Vanzatorul este obligat sa detina un borderou de achizitii. Borderoul de achizitii tine loc de document justificativ, atat in contabilitatea cumparatorului, cat si in evidenta vanzatorului. Pe baza acestuia cumparatorul face intrarea de marfa/produse in gestiune, si intocmeste NIR-ul.  Borderoul de achiziţie serveşte ca: – document de înregistrare în gestiune a…

Mai mult

Lista de inventariere

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Lista de inventariere serveşte ca: – document pentru inventarierea bunurilor aflate în gestiunile entităţii; – document pentru stabilirea lipsurilor şi plusurilor de bunuri (imobilizări, stocuri materiale) şi a altor valori (elemente de trezorerie ); – document justificativ de înregistrare în evidenţa magaziilor (depozitelor) şi în contabilitate a plusurilor şi minusurilor constatate;…

Mai mult

Dispozitie de plata si incasare catre casierie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Dispozitia de plata/încasare este documentul ce serveste ca dispozitie pentru casierie, pentru efectuarea platilor în numerar atât a avansurilor aprobate pentru cheltuieli de deplasare, precum si a diferentei de încasat de catre titularul de avans, drept justificare a sumelor mai mari decât avansul primit pentru procurarea de materiale sau dispozitie pentru…

Mai mult

Lista de inventariere

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Lista de inventariere serveşte ca: – document pentru inventarierea bunurilor aflate în gestiunile entităţii; – document pentru stabilirea lipsurilor şi plusurilor de bunuri (imobilizări, stocuri materiale) şi a altor valori (elemente de trezorerie ); – document justificativ de înregistrare în evidenţa magaziilor (depozitelor) şi în contabilitate a plusurilor şi minusurilor constatate;…

Mai mult

Fisa de magazie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Fişa de magazie serveşte ca document de evidenţă a intrărilor, ieşirilor şi stocurilor de bunuri materiale. Fişele de magazie se ţin pe fiecare loc de depozitare a valorilor materiale, pe feluri de materiale, ordonate pe conturi, grupe, eventual subgrupe, sau în ordine alfabetică. Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la…

Mai mult

Aviz de insotire a marfii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Avizul de însoţire a mărfii serveşte ca: – document de însoţire a mărfii pe timpul transportului, după caz; – document ce stă la baza întocmirii facturii, după caz; – dispoziţie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta, dispersate teritorial, ale aceleiaşi entităţi; – document de primire în…

Mai mult

Dispozitia de livrare (14-3-4/dA)

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Dispozitia de livrare este un document pentru eliberarea din magazie a produselor, marfurilor sau a altor valori materiale destinate vanzarii, celor transmise pentru prelucrare la terti, a celor aflate in custodie sau spre pastrare. Dispoziţia de livrare serveşte ca: – document pentru eliberarea din magazie a produselor, mărfurilor sau a altor…

Mai mult

Dispozitia de livrare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Dispoziţia de livrare serveşte ca: – document pentru eliberarea din magazie a produselor, mărfurilor sau a altor valori materiale destinate vânzării, a bunurilor cedate cu titlu gratuit sau acordate pentru stimularea vânzării, după caz; – document justificativ de scădere din gestiunea magaziei predătoare; – document de bază pentru întocmirea avizului de…

Mai mult

Lista zilnica de alimente

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! ( Cod 14-3-4/dA ) Listă zilnică de alimente serveşte: – la stabilirea meniurilor zilnice; – la calculul alocaţiei de hrană şi urmărirea încadrării în nivelul acesteia; – ca document pentru eliberarea din magazie a alimentelor necesare pregătirii hranei; – ca document justificativ de înregistrare în contabilitate. Se întocmeşte de către cantinele…

Mai mult

Bon de consum

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Bonul de consum este un document contabil justificativ care se utilizeaza in momentul in care se elibereaza materialele din magazie. Scopul eliberarii materialelor din magazie a materialelor este urmatorul : acordare de produse salariatilor ca avantaj in natura; pentru actiuni de protocol; pentru necesitati de productie Gestionarul trebuie sa justifice iesirile din…

Mai mult

Procesul verbal de punere in functiune/receptie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Conform O 2634/2015, procesul verbal de receptie/punere în funcţiune este un document care se intocmeste cu ocazia receptiei unei imobilizari. Exista 3 variante : Proces verbal de receptie (cod 14-2-5) Procesul-verbal de recepţie provizorie(14-2-5/a) Proces-verbal de punere in functiune (14-2-5/b) Serveşte ca: – document de înregistrare în evidenţa operativă şi în…

Mai mult