5 lucruri bine de stiut despre decontul special de taxa – D301

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

1.Decontul special de taxă (D301) se depune la fisc de către persoanele care nu sunt înregistrate și care nu trebuie să se înregistreze in scop normal de TVA, astfel:

a) pentru achiziții intracomunitare de bunuri taxabile, altele decât cele prevăzute la lit. b) și c), de către persoanele impozabile înregistrate conform art. 317;

b) pentru achiziții intracomunitare de mijloace de transport noi, de către orice persoană, indiferent dacă este sau nu înregistrată conform art. 317 ;

c) pentru achiziții intracomunitare de produse accizabile, de către persoanele impozabile și persoanele juridice neimpozabile, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate conform art. 317 ;

d) pentru operațiunile și de către persoanele obligate la plata taxei, conform art. 307 alin. (2) – (4) și (6);

e) pentru operațiunile și de către persoanele obligate la plata taxei conform art. 307 alin. (5), cu excepția situației în care are loc un import de bunuri sau o achiziție intracomunitară de bunuri.

2.D301 se depune pana la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia naștere exigibilitatea operațiunilor mentionate la punctul 2.

3.Decontul special nu se depune pe 0. Acesta trebuie depus numai pentru perioadele în care ia naștere exigibilitatea taxei.

4. Prin excepție, persoanele care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate conform art. 317, sunt obligate să depună decontul special de taxă pentru achizițiile intracomunitare de mijloace de transport noi, înainte de înmatricularea acestora în România, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei în care ia naștere exigibilitatea taxei aferente respectivei achiziții intracomunitare.

5.Persoanele care sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 317, și care au obligația plății taxei pentru achizițiile intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, conform art. 266 alin. (3), au obligația să depună decontul special de taxă pentru respectivele achiziții intracomunitare înainte de înmatricularea mijloacelor de transport în România, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei în care ia naștere exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare.

Articole similare

Comentariul tau aici