Achiziii intracomunitare de bunuri – termenul zilei

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Potrivit art. 273 din Codul Fiscal, se considera achizitie intracomunitara de bunuri obtinerea dreptului de a dispune, ca si un proprietar, de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator, de catre furnizor, de catre cumparator sau de catre alta persoana, in contul furnizorului sau al cumparatorului, catre un stat membru, altul decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor.

Sunt asimilate unei achizitii intracomunitare cu plata urmatoarele:

a) utilizarea in Romania, de catre o persoana impozabila, in scopul desfasurarii activitatii economice proprii, a unor bunuri transportate sau expediate de aceasta sau de alta persoana, in numele acesteia, din statul membru pe teritoriul caruia aceste bunuri au fost produse, extrase, achizitionate, dobandite ori importate de catre aceasta, daca transportul sau expedierea acestor bunuri, in cazul in care ar fi fost efectuat din Romania in alt stat membru, ar fi fost tratat ca transfer de bunuri in alt stat membru, in conformitate cu prevederile art. 270 alin. (10) si (11); 

b) preluarea de catre fortele armatei romane, pentru uzul acestora sau pentru personalul civil din cadrul fortelor armate, de bunuri pe care le-au dobandit in alt stat membru, care este parte a Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949, si la a caror achizitie nu s-au aplicat regulile generale de impozitare din acel stat membru in situatia in care importul bunurilor respective nu a putut beneficia de scutirea prevazuta la art. 293 alin. (1) lit. h).

Se considera, de asemenea, ca este efectuata cu plata achizitia intracomunitara de bunuri a caror livrare, daca ar fi fost realizata in Romania, ar fi fost tratata drept o livrare de bunuri efectuata cu plata.

Este asimilata unei achizitii intracomunitare si achizitionarea de catre o persoana juridica neimpozabila a unor bunuri importate de acea persoana in UE si transportate sau expediate intr-un alt stat membru decat cel in care s-a efectuat importul. PJ neimpozabila va beneficia de rambursarea taxei platite in Romania pentru importul bunurilor, daca dovedeste ca achizitia sa intracomunitara a fost supusa taxei in statul membru de destinatie a bunurilor expediate sau transportate.

Unde este considerat locul achizitiei intracomunitare de bunuri?

Locul achizitiei intracomunitare de bunuri se considera a fi locul unde se gasesc bunurile in momentul in care se incheie expedierea sau transportul bunurilor. 

Daca o achizitie intracomunitara a fost supusa la plata taxei in alt stat membru, si in Romania, baza de impozitare se reduce in mod corespunzator in Romania.

Baza legala: Codul Fiscal

Autor articol: Diana Lodoaba, economist, profil Linkedin -click aici-

Articole similare