Acordarea concediului de ingrijitor

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Ministerul muncii a publicat in 25.11.2022 proiectul de ordin pentru aprobarea concediului de ingrijitor.

Redam mai jos textul integral

Art. 1 Probleme medicale grave sunt afecțiuni sau complicații ale acestora, care afectează statusul funcțional al pacientului pentru anumite perioade sau permanent, respectiv limitează semnificativ posibilitatea efectuării activităților de baza si activitățile
instrumentale cotidiene ajungând pana la imposibilitatea efectuării acestora necesitând sprijinul altei persoane.
Art. 2 Angajatorul are obligația acordării concediului de îngrijitor salariatului, la solicitarea scrisă a acestuia. In termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la momentul înaintării solicitării, salariatul are obligația depunerii la angajator a documentelor prin care face dovada faptului că persoana căreia i-a oferit îngrijire sau sprijin este rudă sau o persoană care locuiește în aceeași gospodărie cu acesta, precum și a existenței problemei medicale grave, care a determinat solicitarea concediului de îngrijitor de către salariat.
Art.3 (1) Documentele prin care face dovada faptului că persoana căreia i-a oferit îngrijire sau sprijin este rudă potrivit art. 153^1 alin.(4) din Legea nr.53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare sunt, după caz, actul de identitate, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie.
(2) Documentele prin care face dovada faptului că persoana căreia i-a oferit îngrijire sau sprijin locuiește în aceeași gospodărie cu angajatul sunt, după caz, actul de identitate al persoanei care necesită îngrijire din care rezultă același domiciliu sau reședință cu
salariatul, actul prin care persoana a fost luată în spațiu, adeverința de la asociația de proprietari/locatari sau declarația pe propria răspundere a salariatului din care să rezulte faptul că persoana căreia salariatul a oferit îngrijire sau sprijin locuiește în aceeași gospodărie cu acesta cel puțin pe perioada concediului de îngrijire.
(3) Documentul medical prin care se face dovada existenței problemei medicale grave va fi reprezentat de biletul de externare din spital sau, după caz, de adeverința medicală emisă de medicul curant ori de medicul de familie al persoanei cu probleme medicale grave.
Art. 4 Lista problemelor medicale grave în baza cărora salariatul poate solicita concediu de îngrijitor este prevăzută în Anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 5 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

In anexa disponibila AICI este lista afectiunilor medicale pentru care se poate acorda acest concediu.

Articole similare

Comentariul tau aici