Acte normative care intra in vigoare incepand cu 1 iulie 2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT

RO e-Factura

Incepand cu 1 iulie 2022 au obligatia raportarii prin RO e-Factura urmatoarele categorii :

  • operatorii economici stabiliți în România, în relația B2G, au obligatia să emită facturi electronice și să le transmită prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.
  • operatorii care comercializeaza produse cu risc fiscal ridicat comercializate în relația B2B

Tarife actualizate de transport feroviar

Tot incepand cu 1 iulie 2022 intra in vigoare Ordinul nr. 548 din 25 mai 2022 pentru aprobarea tarifelor de deservire generală din transportul feroviar public de călători. Lista cu tarifele ajustate se regaseste AICI.

Taxare inversa prelungita

Incepand cu 1 iulie 2022 se prelungeste aplicarea masurii de taxare inversa la cateva categorii de servicii si bunuri, pentru care termenul initial de incetare a aplicarii masurii era de 30.06.2022.

Aceste bunuri si servicii sunt:

  • livrarea de cereale și plante tehnice, inclusiv semințe oleaginoase și sfeclă de zahăr, care nu sunt în principiu destinate ca atare consumatorilor finali
  • transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, astfel cum sunt definite la art. 3 din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, transferabile în conformitate cu art. 12 din directivă, precum și transferul altor unități care pot fi utilizate de operatori în conformitate cu aceeași directivă
  • livrarea de energie electrică către un comerciant persoană impozabilă, stabilit în România conform art. 266 alin. (2) din Codul fiscal
  • transferul de certificate verzi, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. h) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  • furnizările de telefoane mobile, și anume dispozitive fabricate sau adaptate pentru utilizarea în conexiune cu o rețea autorizată și care funcționează pe anumite frecvențe, fie că au sau nu vreo altă utilizare
  • furnizările de dispozitive cu circuite integrate, cum ar fi microprocesoare și unități centrale de procesare, înainte de integrarea lor în produse destinate utilizatorului final
  • furnizările de console de jocuri, tablete PC și laptopuri
  • livrarea de gaze naturale către un comerciant persoană impozabilă, stabilit în România conform art. 266 alin. (2).

Articole similare

Comentariul tau aici