Adeverinta pentru medic -necesara pentru eliberarea concediului medical -obligatii, forma

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Obligatia eliberarii adeverintei

Articolul 34 din Ordinul 15 din 05.01.2018 care contine Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, arata ca in vederea acordării certificatelor de concediu medical, plătitorii de indemnizații de asigurări sociale de sănătate au obligația să elibereze asiguratului adeverințe din care să rezulte numărul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12/24 luni.

Model

ANGAJATOR/CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE………………………. Nr. de înregistrare ………… data…

ADEVERINȚĂ

Prin prezenta se certifică că domnul/doamna ………………………………., CNP ……………………………….., act de identitate …………., seria …………. nr. ………….., eliberat de …………………… la data de …………………., cu domiciliul în ……………………, str. ……………………. nr. …., bl. …., ap. …., sectorul/județul ……………………., are calitate de persoană asigurată pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.Prezenta adeverință are o perioadă de valabilitate de 30 de zile de la data emiterii.Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din adeverință sunt corecte și complete.Numărul de zile de concediu medical de care persoana asigurată a beneficiat în ultimele 12/24 luni este de ……….. zile, până la data de ………., aferente fiecărei afecțiuni în parte, după cum urmează:

Cod de indemnizațieNumăr de zile concediu medical în ultimele 12/24 luni

Reprezentant legal angajator/Președinte – director general,
………………………………………………………….

Valabilitate

Adeverinta are o valabilitate de 30 de zile de la data emiterii.

Refuzul de a elibera adeverinta – consecinte

Refuzul de a indeplini aceste indatoriri constituie contraventie, sanctiunea fiind amenda cuprinsa intre 300 de 1.000 de lei.

Articole similare

3 Thoughts to “Adeverinta pentru medic -necesara pentru eliberarea concediului medical -obligatii, forma”

 1. Elena

  Am postat de doua ori aceași întrebare în locuri diferite. Mulțumesc foarte mult ptr.raspunsul prompt.

 2. Anonymous

  Buna ziua,
  Am următoarea nelămurire: cum calculez nr. de zile de concediu medical daca se solicita o adv. pe data de 20 aug.2019, salariatul având 30 de zile în august 2018 și 28 de zile în sept.2018.
  Vă mulțumesc mult.

  1. Anonymous

   Am postat de doua ori aceași întrebare în locuri diferite. Mulțumesc foarte mult ptr.raspunsul prompt.

Comentariul tau aici