Ajustare TVA bunuri de capital- speta (intrebare examen CCF 2014)

Intrebare : O societate A , stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în România a achiziţionat o clădire în data de 18 martie 2010, pentru care a dedus TVA aferentă achiziţiei. În data de 10 noiembrie 2014, societatea a vândut clădirea în regim de scutire de TVA. În perioada cuprinsă între data achiziţiei şi data vânzării, clădirea a fost închiriată către o altă societate, în regim de taxare. Ca urmare a vânzării clădirii, societatea A are, din punct de vedere al TVA, următoarea obligaţie:

a) Să ajusteze taxa dedusă, corespunzător perioadei rămase din perioada de ajustare de 5 de ani ;

b) Să ajusteze 50% din taxa dedusă;

c) Să ajusteze taxa dedusă, corespunzător perioadei rămase din perioada de ajustare de 20 de ani ;

d) Să ajusteze întreaga taxă dedusă ;

e) Să colecteze TVA la nivelul taxei deduse;

f) Să ajusteze taxa aferentă valorii rămase neamortizate a clădirii la momentul vânzării.

 

Raspuns corect  :c )

 

Baza legala : art. 149 Ajustarea taxei deductibile în cazul bunurilor de capital

Bunurile de capital reprezintă toate activele corporale fixe precum și operațiunile de construcție, transformare sau modernizare a bunurilor imobile, exclusiv reparațiile ori lucrările de întreținere a acestor active, chiar în condițiile în care astfel de operațiuni sunt realizate de beneficiarul unui contract de închiriere, leasing sau al oricărui alt contract prin care activele fixe corporale se pun la dispoziția unei alte persoane; nu sunt considerate bunuri de capital activele corporale fixe amortizabile a căror durată normală de utilizare stabilită pentru amortizarea fiscală este mai mică de 5 ani; activele corporale fixe de natura mijloacelor fixe amortizabile care fac obiectul leasingului sunt considerate bunuri de capital la locator/finanțator dacă limita minimă a duratei normale de utilizare este egală sau mai mare de 5 ani;

Taxa deductibilă aferentă bunurilor de capital se ajusteaza pe o perioadă de 20 de ani, pentru construcţia sau achiziţia unui bun imobil, precum şi pentru transformarea sau modernizarea unui bun imobil, dacă valoarea fiecărei transformări sau modernizări este de cel puţin 20% din valoarea totală a bunului imobil astfel transformat sau modernizat.

 

Articole similare

One Thought to “Ajustare TVA bunuri de capital- speta (intrebare examen CCF 2014)”

  1. Vlad

    Felicitari, ati reusit sa nu dati niciun raspuns, postand, in schimb, ceva citate ! Bravo !

Comentariul tau aici