Ajustarea TVA la trecerea la platitor de TVA prin optiune sau depasire plafon

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In situatia in care o firma care deruleaza activitati de ceva timp ca neplatitoare de TVA si prin optiune, solicita codul de TVA sau obligata fiind sa solicite codul de TVA ca urmare a depasirii plafonului de 300.000 lei, exista posibilitatea sa ajusteze taxa deductibila, in anumite situatii:

a) Bunuri aflate in stoc, servicii neutilizate şi active corporale fixe în curs de execuţie


In momentul trecerii la regimul normal de taxare se face o inventariere a bunurilor aflate în stoc, serviciilor neutilizate şi activelor corporale fixe în
curs de execuţie si se poate face ajustarea TVA deductibila la acestea.

Concret ce trebuie facut?

1.Inventarierea stocurilor – pentru a cunoaste exact cantitatile aflate in stoc pentru care vei face ajustare.

Se vor evidentia si totaliza pe listele de inventar stocurile in functie de cota de TVA de la achizitie:19%,9%,5% precum si cele achizitionate de la entitati neplatitoare de TVA care astfel nu au facturat  cu TVA (pentru acestea din urma in mod firesc nu se poate opera ajustarea taxei).

2.Calcularea TVA -ului de dedus prin procedeul sutei marite.

Presupunem ca suma de 200.000 lei din exemplul de mai sus se refera in intregime la achizitii cu TVA de 19%.

TVA dedus se determina astfel: 200.000 lei *19/119 = 31.933 lei

Daca TVA a fost 5% formula este X* 5/105 ; daca avem cota de 9% formula este x*9 /109.

3. Se depune decontul de TVA si suma se declara la rd. 22, rd. 23, rd. 24 in functie de cota de TVA.

4.In contabilitate se inregistreaza astfel:

4426 TVA deductibila  = cont de stoc

Citeste detalii aici : Cum ajustezi TVA la stocuri cand devii platitor de TVA?


b) bunuri de capital, pentru care perioada de ajustare a deducerii nu a expirat, aflate în proprietatea sa în momentul trecerii la regimul normal de taxă


Bunurile de capital sunt toate activele corporale fixe, precum şi operaţiunile de transformare sau modernizare a bunurilor imobile/părţilor de bunuri imobile, exclusiv reparaţiile ori lucrările de întreţinere a acestora, chiar în condiţiile în care astfel de operaţiuni sunt realizate de beneficiarul unui contract de închiriere, leasing sau al oricărui altui tip de contract prin care
bunurile imobile/părţile de bunuri imobile se pun la dispoziţia unei alte persoane cu condiţia ca valoarea fiecărei transformări sau modernizări să fie de cel puţin 20% din valoarea bunului imobil/părţii de bun imobil după transformare/modernizare.

Bunurile imobile sunt considerate bunuri de capital indiferent dacă în contabilitatea persoanelor impozabile sunt înregistrate ca stocuri sau ca imobilizări corporale.


c) activele corporale fixe care până la data de 31 decembrie 2015 nu erau considerate bunuri de capital, care au fost fabricate sau achiziţionate până la 1 ianuarie 2016 şi care nu sunt complet amortizate la momentul trecerii la regimul normal de taxă,


d) achiziţii de bunuri şi servicii care urmează a fi obţinute, respectiv pentru care exigibilitatea de taxă a intervenit conform art. 282 alin. (2) lit. a) şi b) din Codul fiscal înainte de data trecerii la regimul normal de taxă şi al căror fapt generator de taxă, respectiv livrarea/prestarea, are loc după această dată.


Declararea ajutarilor in D300


Ajustările efectuate se înscriu în primul decont de taxă depus după înregistrarea în scopuri de TVA sau, după caz, într-un decont ulterior.

Articole similare

One Thought to “Ajustarea TVA la trecerea la platitor de TVA prin optiune sau depasire plafon”

  1. nedelea paula

    CU CE CONT SE INCHIDE CONT 371 DIN EXEMPLUL DAT PRIVIND AJUSTAREA DE TVA LA TRECEREA CA PLATITOR TVA
    4426= STOC MARFA CONFORM INVENTARULUI LA 31 AUGUST 2020

Comentariul tau aici