Ajutorul de deces – cuantum, acte necesare, conditii de acordare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Ajutorul de deces se acorda in cazul decesului:

  • asiguratului;
  • pensionarului;
  • unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului.

Cuantumul ajutorului de deces se stabileste anual si nu poate fi mai mic decat valoarea castigului salarial mediu brut.

Ajutorul de deces se achita in termen de 3 zile lucratoare de la solicitare de catre:

casa teritoriala de pensii, in cazul decesului pensionarului sau al asiguratului respectiv al unui membru de familie al acestuia;

institutia care gestioneaza bugetul asigurarilor pentru somaj, in cazul decesului somerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.

Cuantumul ajutorului de deces in 2019

  • in cazul asiguratului sau a pensionarului – 5.163
  • in cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului – 2.582

Ce acte sunt necesare pentru acordarea ajutorului de deces?

• cerere pentru acordarea ajutorului de deces ( anexa nr. 11);   

• certificat de deces (original şi copie); 

  • act de identitate al solicitantului (original şi copie);   

• acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);   

• dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);   

• act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);   

• adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original).   

• adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz.

Infografic – Ajutorul de deces

Articole similare

Comentariul tau aici