Ajutorul de deces – cuantum, acte necesare, conditii de acordare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Ajutorul de deces se acorda in cazul decesului: asiguratului; pensionarului; unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului. Cuantumul ajutorului de deces se stabileste anual si nu poate fi mai mic decat valoarea castigului salarial mediu brut. Ajutorul de deces se achita in termen de 3 zile…

Mai mult

Ajutorul de deces platit de angajator

Asiguratul sau pensionarul beneficiaza de ajutor de deces in cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului. Se considera membru de familie, in sensul legii263/2010: a)sotul; b) copiii proprii, copiii adoptati, copiii aflati in plasament familial sau cei incredintati spre crestere si educare familiei, in varsta de pana la 18 ani sau, daca…

Mai mult