Amenzi de peste 4.000.000 de lei date angajatorilor din domeniul comertului cu GPL

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Comunica Ministerul Muncii, 14.11.2023

Inspecția Muncii a desfășurat, în perioada 28.08 – 31.10.2023, 5.640 de controale în urma cărora s-au aplicat 4.143 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 4.177.300 de lei. Au fost depistate 30 de cazuri de muncă nedeclarată, din care 18 situații în care persoanele prestau activitate fără a avea încheiate contracte individuale de muncă.

 Cele mai frecvente deficienţe constatate în domeniul relațiilor de muncă:

–  primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă;

–  nerespectarea dispoziţiilor legale privind timpul de muncă: durata maximă, compensarea orelor suplimentare cu timp liber corespunzător sau acordarea sporului corespunzător la salariu, în cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă, respectarea timpului liber în zilele de sărbătoare legală și acordarea repausului săptămânal, obligația legală de a ține evidența timpului de muncă prestat de către salariați la locul de muncă, evidențierea, în documentele de prezență, a orei de începere, respectiv de terminare a programului de muncă și încălcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte.

 Printre cele mai frecvente deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se numără:

– lipsa atestatelor de examinare „in situ”, de la INSEMEX Petroșani, pentru toate instalaţiile care funcionează în mediu potenţial exploziv;

– angajatorul nu poate face dovada că echipamentul individual de protecţie (EIP) este confecționat din materiale care nu produc descărcări electrostatice;

– nu este efectuată verificarea periodică a rezistenței de dispersie a prizelor de pământ și rastelele cu recipiente butelii nu aveau o legătură corespunzătoare la priza de pământ;

– nu este actualizat documentul privind protecția împotriva exploziilor și au fost depistate butelii fără gardă de protecție, manipulate manual, fără capac de protecție montat prin înfiletare;

– operatorii umplere recipiente GPL nu erau autorizați conform prescripţiilor tehnice PT-ISCIR, iar instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă este necorespunzătoare, în special cu privire la protecţia împotriva exploziilor;

– angajatorul nu a emis instrucțiuni scrise privind folosirea surselor de foc deschis și fumatul la locurile de muncă și nu deține o evidență a zonelor cu risc ridicat și specific din cadrul stației de distribuție a carburanților;

– lipsa echipamentului individual de protecţie adecvat (ex. încălțăminte de lucru cu talpă antistatică), în cazul unor lucrători.

Articole similare

Comentariul tau aici