Amenzi majorate pentru anumite incalcari ale prevederilor OUG 158/2005 privind concediile medicale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT

OUG nr. 74 din 30 iunie 2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, pentru modificarea art. 299 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale aduce ca element de noutate printre altele cateva majorari pentru sanctiunile aplicabile in cazul nerespectarii prevederilor OUG 158/2005 si introduce doua contraventii noi, cu sanctiunile aferente.

Contraventie:Sanctiune vecheSanctiune noua
Faptele săvârșite prin încălcarea prevederii ca persoanele și instituțiile au obligația de a pune la dispoziția organelor de control ale caselor de asigurări de sănătate documentele justificative și actele de evidență necesare în vederea verificării modului de determinare a indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate2.500 lei la 5.000 lei3.500 lei la 6.000 lei
Faptele săvârșite prin încălcarea obligațiilor de plata a indemnizatiilor, refuzul nejustificat de plată a acestora și/sau calculul și plata eronată a indemnizațiilor, precum și încălcarea obligațiilor de gestionare a numărului de zile de concediu medical pe fiecare asigurat și pe fiecare afecțiune2.500 lei la 5.000 lei 3.500 lei la 6.000 lei
Eliberarea certificatelor de concediu medical de către medicii prescriptori, cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare. 5.000 lei la 10.000 lei.6.000 lei la 11.000 lei
Desfășurarea activității  la unul dintre angajatori în perioada în care la celălalt/ceilalți angajator/angajatori a prezentat certificat/certificate de concediu medical.contraventia este nou introdusa prin OUG 74/20211.000 lei la 2.000 lei, precum și neplata/recuperarea indemnizației de asigurări sociale de sănătate;
Nerespectarea de către medicii curanți a obligației de a întocmi un plan de urmărire a evoluției bolii, care va cuprinde cel puțin indicațiile terapeutice și igieno-dietetice, pe care persoana asigurată are obligația să îl respecte, în cazurile în care se eliberează certificate de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă.contraventia este nou introdusa prin OUG 74/2021amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei

Articole similare

Comentariul tau aici