ANAF nu a publicat noua D700 la doua luni de la data la care trebuia sa poata fi utilizata

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Desi in ultimele zile ale anului 2020 s-a publicat Ordinul nr. 4.136 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal, ordin, care intra in vigoare in 30 martie 2021, inca nu avem formatul pdf al noii D 700.

Acest nou formular urma sa completeze actualul formular 700 cu noi functionalitati.

Lista de functionalitati care ar trebui sa fie permise de aceast formular este:

 • înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal al contribuabililor, cu excepția cazului în care contribuabilii își modifică domiciliul sau sediul social care reprezintă și domiciliu fiscal, precum și cu excepția contribuabililor nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, care nominalizează, ulterior înregistrării fiscale, un alt sediu permanent desemnat;
 • înregistrarea în vectorul fiscal a unor noi categorii de obligații fiscale sau modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise inițial în vectorul fiscal;
 • modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit de către contribuabilii plătitori de impozit pe profit;
 • exercitarea opțiunii de modificare a anului fiscal;
 • declararea sediilor secundare care nu au obligația înregistrării fiscale;
 • înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care solicită, ulterior înregistrării fiscale, înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • efectuarea de mențiuni referitoare la vectorul fiscal privind TVA, ulterior înregistrării în scopuri de TVA;
 • exercitarea opțiunii privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal, cu privire la locul prestării către persoane neimpozabile a serviciilor de telecomunicații, radiodifuziune și televiziune sau a serviciilor furnizate pe cale electronică;
 • efectuarea de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România;
 • efectuarea de mențiuni privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent;
 • efectuarea de mențiuni privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare.

Articole similare

Comentariul tau aici