Angajat cu 2 locuri de munca- poti beneficia de tichete din ambele locuri ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Speta: Un angajat are 2 locuri de munca, la angajatori diferiti. Poate benefica de tichete de masa de la ambii angajatori ?

Raspuns: Nu este posibil acest lucru, in baza L 165/2018 privind biletele de valoare si a normelor de aplicare ale acestuia -H 1045/208.

Astfel, H 1045/2018 arata la art. 10 alin .(4) ca :

“(4) În cazul salariaților angajați în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial, precum și în cazul cumulului de funcții, biletele de valoare, cu excepția tichetelor cadou și tichetelor culturale, pot fi acordate numai de către angajatorii unde salariații în cauză își au funcția de bază, potrivit legii. În cazul în care nu se poate stabili funcția de bază, beneficiarul biletelor de valoare alege, în scris, angajatorul care îi va acorda biletele de valoare, având obligația de a transmite, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, și către ceilalți angajatori opțiunea realizată.

Regula de baza in acordarea tichetelor este : salariații beneficiază lunar de un număr de tichete de masă cel mult egal cu numărul de zile lucrate, iar acest număr nu poate depăși numărul de zile lucrătoare din luna pentru care se acordă tichetele.

Ce sanctiuni exista in cazul nerespectarii acestei reguli ?

Potrivit Legii 165/2018 -art. 28 , constituie contravenție utilizarea de către salariați a unui număr de tichete de masă mai mare decât numărul de zile lucrate.
Sanctiunea este de 0,5 puncte-amendă.

Articole similare

Comentariul tau aici