Bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice destinate activitatii de taximetrie- informatii obligatorii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!
Antetul bonului fiscal se tipăreşte pe toate documentele emise cu aparatul de marcat electronic fiscal şi conţine cel puţin denumirea şi codul fiscal/codul unic de înregistrare ale utilizatorului, adresa de la locul de instalare a aparatului sau, după caz, menţiunea “comerţ ambulant” ori “taxi”.

În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţii de taximetrie, precum şi al celor destinate schimbului valutar, în antet se înscriu, după caz, şi numărul de înmatriculare a taxiului, numărul autorizaţiei taxi, numărul certificatului aprobării metrologice de model emis pentru taximetru, numărul de telefon şi de fax al operatorului de transport sau al taximetristului independent şi, respectiv, codul statistic atribuit de Banca Naţională a României la punctele de schimb valutar;

În conţinutul bonurilor fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităţii de taximetrie se înscriu urmatoarele date:

 • data, ora şi minutul emiterii bonului fiscal;
 • numărul de ordine al acestuia, la nivelul zilei de lucru;
 • numele sau codul operatorului;
 • numărul cursei;
 •  numărul setului de tarif şi cota de taxă pe valoarea adăugată asociată;
 • tariful de pornire;
 •  tariful pe km parcurs;
 • distanţa parcursă şi valoarea;
 •  tariful pe oră/minut de staţionare;
 • durata staţionării şi valoarea;
 •  tariful orar pentru încărcare/descărcare, dacă este cazul;
 • durata prestaţiei de încărcare/descărcare, dacă este cazul;
 • valoarea totală a serviciului;
 • valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată, cu indicarea nivelului de cotă a acesteia.

Dacă în timpul unei călătorii se practică mai multe seturi de tarife, în finalul conţinutului bonului fiscal se calculează valoarea totală a călătoriei şi valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată.

 

Articole similare