Calculul contributiei pentru accidente de munca- modificari legislative

In Monitorul Oficial nr. 275/16.05.2013 a fost publicata Hotararea nr. 225 din 30.04.2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de calcul al contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 144/2008 .

Normele metodologice de calcul al contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 144/2008, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins: „e) perioada de referință pentru stabilirea contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, datorată de angajator bugetului asigurărilor sociale de stat, este 2009-2011;”.

Prin vechiul act normativ perioada de referinta se referea la anul 2005.

2. La articolul 1, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins: „f) cazurile asigurate pentru care se calculează indicii de frecvență care stau la baza claselor de risc sunt accidentele de muncă sau bolile profesionale definite și declarate în conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare.”

3. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 3. – (1) Clasele de risc se determină pe baza a 4 indici de frecvență, care reprezintă:

a) I1 – numărul de cazuri asigurate care au fost declarate accident de muncă, raportat la 1.000 de salariați;

b) I2 – numărul cazurilor asigurate cărora li s-a declarat accident de muncă soldat cu invaliditate și/sau deces, raportat la 1.000 de salariați;

c) I3 – numărul cazurilor asigurate de boli profesionale, raportat la 1.000 de salariați;

d) I4 – numărul mediu anual al salariaților care lucrează în condiții de muncă speciale și deosebite, raportat la 1.000 de salariați.”

Totodata se actuleaza si anexele 1 si 4 la ordin.

Hotărârea intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, respectiv incepand cu 1 iunie 2013.

 

Articole similare

Comentariul tau aici