Calculul impozitului pe veniturile microintreprinderilor in 2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Calculul impozitului pe veniturile microintreprinderilor este important sa fie documentat si pastrat in evidenta fiscala a firmelor, fiindca in cursul timpului pot sa apara diferite situatii sau modificari legislative, chiar daca modul de calcul al procentului de 1% sau 3% din total venituri pare simplu.  Datorita diferitelor modificari legislative, istoricul modului de calcul este bine sa fie documentat si pastrat corespunzator.

Utilizatorii SmartBill Conta au la dispozitie exact aceasta evidenta a modului in care a fost calculat impozitul pe veniturile microintreprinderilor si o evidenta in istoric intr-un registru de evidenta fiscala.

Calculul impozitului pe veniturile microintreprinderilor porneste de la doua elemente:

  1. baza impozabila si
  2. cota de impozit aplicabila

Baza impozabila

Baza impozabila a impozitului pe veniturile microintreprinderilor o constituie veniturile din orice sursa, din care se scad:

a) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;

b) veniturile aferente costurilor serviciilor in curs de executie;

c) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;

d) veniturile din subventii;

e) veniturile din provizioane, ajustari pentru depreciere sau pentru pierdere de valoare, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil sau au fost constituite in perioada in care persoana juridica romana era supusa impozitului pe veniturile microintreprinderilor;

e1) veniturile din ajustari pentru pierderi asteptate aferente activelor financiare constituite de persoanele juridice romane care desfasoara activitati in domeniul bancar, in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil sau au fost constituite in perioada in care persoana juridica romana era supusa impozitului pe veniturile microintreprinderilor.

f) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobanzi si/sau penalitati de intarziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;

g) veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii;

h) veniturile din diferente de curs valutar;

i) veniturile financiare aferente creantelor si datoriilor cu decontare in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora;

j) valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturarii, inregistrate in contul “709”, potrivit reglementarilor contabile aplicabile;

k) veniturile aferente titlurilor de plata obtinute de persoanele indreptatite, potrivit legii, titulari initiali aflati in evidenta Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor sau mostenitorii legali ai acestora;

l) despagubirile primite in baza hotararilor Curtii Europene a Drepturilor Omului;

m) veniturile obtinute dintr-un stat strain cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri, daca acestea au fost impozitate in statul strain.

Pentru determinarea impozitului pe veniturile microintreprinderilor, la baza impozabila se adauga urmatoarele:

a)valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturarii, inregistrate in contul “609”;

b) in trimestrul IV sau in ultimul trimestru al perioadei impozabile, in cazul contribuabililor care isi inceteaza existenta, diferenta favorabila dintre veniturile din diferente de curs valutar/veniturile financiare aferente creantelor si datoriilor cu decontare in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora, si cheltuielile din diferente de curs valutar/cheltuielile financiare aferente, inregistrate cumulat de la inceputul anului;

c) rezervele, cu exceptia celor reprezentand facilitati fiscale, reduse sau anulate, reprezentand rezerva legala, rezerve din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, care au fost deduse la calculul profitului impozabil si nu au fost impozitate in perioada in care microintreprinderile au fost si platitoare de impozit pe profit, indiferent daca reducerea sau anularea este datorata modificarii destinatiei rezervei, distribuirii acesteia catre participanti sub orice forma, lichidarii, divizarii, fuziunii contribuabilului sau oricarui altui motiv;

d) rezervele reprezentand facilitati fiscale, constituite in perioada in care microintreprinderile au fost si platitoare de impozit pe profit, care sunt utilizate pentru majorarea capitalului social, pentru distribuire catre participanti sub orice forma, pentru acoperirea pierderilor sau pentru oricare alt motiv. In situatia in care rezervele fiscale sunt mentinute pana la lichidare, acestea nu sunt luate in calcul pentru determinarea bazei impozabile ca urmare a lichidarii.

In aplicatia de contabilitate de la SmartBill se propune un mod de calcul pornind de la datele din balanta, astfel:

In cazul in care exista venituri neimpozabile, acestea se vor putea trece in caseta corespunzatoare si se vor scadea astfel din baza impozabila:

Asa cum se observa mai sus, sunt evidentiate separat in calculul impozitului doua situatii atipice:

  • contul 609 care desi este un cont de cheltuiala, intra in baza de calcul a impozitului
  • diferentele favorabile de curs valutar  care se reflecta in trimestrul 4 al anului.

Cota de impozitare

In ce priveste cotele de impozitare,  acestea sunt :

•          1% pentru microintreprinderile care au unul sau mai multi salariati;

•          3% pentru microintreprinderile care nu au salariati

Dupa introducerea acestor elemente: baza impozabila si cota de impozit, aplicatia calculeaza mai departe impozitul pe micro, dupa care introduce in calcul sponsorizarile deductibile, asa cum se vede mai jos :

La final, o data cu salvarea modului de calcul aplicatia va inregistra nota 698 = 4418 cu suma rezultata.

Articole similare

Comentariul tau aici