Cand poate fi concediat un salariat?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului

Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului in urmatoarele situatii:

  • salariatul a savarsit o abatere grava

Abaterile grave si repetate de la regulile de disciplina a muncii ori la cele stabilite prin contractul individual de munca, contractul colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern se sanctioneaza diciplinar

  • salariatu a fost arestat

In cazul in care salariatul este arestat preventiv sau arestat la domiciliu pentru o perioada mai mare de 30 de zile;

  • inaptitudinea fizica si/sau psihica a salariatului

In cazul in care, prin decizie a organelor competente de expertiza medicala, se constata inaptitudinea fizica si/sau psihica a salariatului , fapt ce nu permite acestuia sa isi indeplineasca atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat.

  • salariatul nu corespunde profesional locului de munca in care este incadrat

Daca concedierea intervine din motivele: arest, inaptitudine sau salariatul nu corespunde profesional, angajatorul are obligatia sa emita decizia de concediere in termen de 30 de zile calendaristice de la data constatarii cauzei concedierii.

Decizia se emite in scris si, sub sanctiunea nulitatii absolute, trebuie sa fie motivata si in fapt  si in drept si sa cuprinda precizari cu privire la termenul in care poate fi contestata si la instanta judecatoreasca la care se contesta.

Concedierea pentru savarsirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii poate fi dispusa numai dupa indeplinirea de catre angajator a cercetarii disciplinare prealabile si in termenele stabilite de Codul Muncii.

In cazul in care concedierea se dipune pentru inaptitudine fizica sau necorespundere profesionala locului de munca in care este incadrat salariatul, angajatorul are obligatia de a-i propune salariatului alte locuri de munca vacante in unitate, compatibile cu pregatirea profesionala sau cu capacitatea de munca stabilita de medicul de medicina a muncii.

Daca angajatorul nu dispune de locuri de munca vacante, acesta are obligatia de a solicita sprijinul agentiei teritoriale de ocupare a fortei de munca in vederea redistribuirii salariatului, corespunzator pregatirii profesionale si/sau, dupa caz, capacitatii de munca stabilite de medicul de medicina a muncii.

Salariatul are la dispozitie un termen de 3 zile lucratoare de la comunicarea angajatorului, pentru a-si manifesta in scris consimtamantul cu privire la noul loc de munca oferit. In cazul in care salariatul nu isi manifesta consimtamantul in termen, precum și dupa notificarea cazului catre agentia teritoriala de ocupare a fortei de munca, angajatorul poate dispune concedierea salariatului.

Articole similare

Comentariul tau aici