Cand poate fi refuzat concediul medical ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Exista cateva situatii in care poate fi refuzata plata indemnizatiilor pe baza concediului medical adus de angajat.

Aceste refuzuri justificate sunt:

a) nu se face dovada calității de asigurat pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate;

b) neîndeplinirea stagiului complet de asigurare, cu excepțiile prevăzute de lege;

c) necompletarea tuturor rubricilor din certificatul de concediu medical de către medicul care a eliberat/vizat respectivul certificat;

d) neprezentarea certificatului de concediu medical în termenele prevăzute de lege;

e) acordarea retroactivă a certificatelor de concediu medical în afara situațiilor prevăzute de lege;

f) certificate de concediu medical ce depășesc duratele maxime prevăzute de prezentele norme.

 Constituie refuz justificat la plata indemnizațiilor și situațiile în care angajatorul constată eliberări nejustificate de certificate de concedii medicale și amână plata cu cel mult 90 de zile ca urmare a sesizării comisiilor care efectuează controlul.

Aceste motive sunt prezentate in Ordinul nr. 15/1.311/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

Pe de alta parte, daca refuzul se face din motive nejustificate, acest lucru constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre  2.500 lei la 5.000 lei . Acest lucru este prevazut la art. 48 alin. (1) lit. a) al OUG nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

Articole similare

Comentariul tau aici