Cand se foloseste o dispozitie de incasare/plata ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Dispozitia de incasare/plata este un document justificativ care serveste ca:

 • dispozitie pentru casierie, in vederea achitarii in numerar a unor sume, potrivit dispozitiilor legale, inclusiv a avansurilor aprobate pentru cheltuieli de deplasare, precum si a diferentei de incasat de catre titularul de avans in cazul justificarii unor sume mai mari decat avansul primit, pentru procurare de materiale etc.;
 • dispozitie pentru casierie, in vederea incasarii in numerar a unor sume care nu reprezinta venituri din activitatea de exploatare, potrivit dispozitiilor legale;
 • document justificativ de inregistrare in registrul de casa si in contabilitate, in cazul platilor in numerar efectuate fara alt document justificativ.

Dispozitia de incasare/plata se va intocmi in doua exemplare de catre compartimentul financiar-contabil:

 • in cazul utilizarii ca dispozitie de plata, cand nu exista alte documente prin care se  dispune plata (exemplu: stat de salarii sau lista de avans chenzinal etc.);
 • in cazul utilizarii ca dispozitie de plata a avansurilor pentru cheltuielile de deplasare, procurare de materiale etc.;
 • in cazul utilizarii ca dispozitie de incasare, cand nu exista alte documente prin care se dispune incasarea (avize de plata, somatii de plata etc.).

Se semneaza si se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

Cum circula documentul?

 • la persoana autorizata sa exercite controlul financiar preventiv, pentru viza in cazurile prevazute de lege;
 • la persoanele autorizate sa aprobe incasarea sau plata sumelor respective;
 • la casierie, pentru efectuarea operatiunii de incasare sau plata, dupa caz, si se semneaza de casier; in cazul platilor se semneaza si de catre persoana care a primit suma;
 • la compartimentul financiar-contabil, anexa la registrul de casa, pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitate (exemplarul 2);
 • la platitor (exemplarul 1).

In mod normal, o dispozitie de incasare/plata trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

 • denumirea unitatii;
 • denumire formular: plata/incasare;
 • numarul si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
 • numele si prenumele, precum si functia (calitatea) persoanei care incaseaza/restituie  suma;
 • suma incasata/restituita (in cifre si in litere); scopul incasarii/platii;
 • semnaturi: conducatorul unitatii, viza de control financiar preventiv, compartimentul financiar-contabil;
 • date suplimentare privind beneficiarul sumei: actul de identitate, suma primita, data si semnatura;
 • casier; suma platita/incasata; data si semnatura.

Descarca gratuit un model de dispozitie de incasare/plata !

Articole similare