Cand trebuie auditate situatiile financiare si ce amenzi risti daca nu faci acest lucru

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Obligatia de auditare

Actul normativ care reglementeaza categoria de entitati care trebuie auditate este O 1802/2014. Potrivit acestuia, situațiile financiare anuale ale entităților mijlocii și mari, precum și ale societăților/companiilor naționale, societăților cu capital integral sau majoritar de stat și regiilor autonome sunt auditate de unul sau mai mulți auditori statutari sau firme de audit.

Sunt supuse, de asemenea, auditului entitățile care, la data bilanțului, depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele 3 criterii:
a) totalul activelor: 16.000.000 lei;
b) cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei;
c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

Atentie! Entitățile respective sunt scutite de la obligația de auditare a situațiilor financiare anuale dacă limitele a două dintre cele trei criterii menționate nu sunt depășite în două exerciții financiare consecutive.

Amenzi

Potrivit art. 41 pct. 7 din Legea contabilitatii, constituie contraventie nerespectarea obligației privind auditarea, conform legii, a situațiilor financiare anuale, a situațiilor financiare anuale consolidate, precum și a situațiilor financiare interimare.

Amenzile prevazute pentru aceasta contraventie sunt cuprinse intre 30.000 lei si 40.000 lei.

Articole similare

Comentariul tau aici