Cand trebuie auditate situatiile financiare si ce amenzi risti daca nu faci acest lucru

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Obligatia de auditare Actul normativ care reglementeaza categoria de entitati care trebuie auditate este O 1802/2014. Potrivit acestuia, situațiile financiare anuale ale entităților mijlocii și mari, precum și ale societăților/companiilor naționale, societăților cu capital integral sau majoritar de stat și regiilor autonome sunt auditate de unul sau mai mulți auditori statutari sau…

Mai mult

Regulament privind limitarea raspunderii civile a auditorilor statutari si a firmelor de audit

Având în vedere dispoziţiile Directivei 2006/43/CE din 17 mai 2006 a Parlamentului European si a Consiliului privind auditul statutar al conturilor anuale si al conturilor consolidate, de modificare a directivelor 78/660/CEE si 83/349/CEE ale Consiliului si de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 157 din 9 iunie 2006; Având în vedere…

Mai mult