Care sunt cele 6 cazuri in care este obligatorie prezentarea cazierului fiscal?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Potrivit OG 39/2015, prezentarea cazierului fiscal este OBLIGATORIE in urmatoarele situatii:


1. la înființarea societăților, a societăților cooperative, a cooperativelor agricole și a entităților fără personalitate juridică, de către asociați, acționari, membri și reprezentanții legali sau desemnați;

2.la solicitarea înscrierii asociațiilor și fundațiilor în Registrul asociațiilor și fundațiilor de către asociații sau membrii fondatori ai acestora, după caz, de către aceștia;

3.la autorizarea exercitării unei activități independente de către solicitanți;

4.la cesiunea ori înstrăinarea sub orice formă a părților sociale sau a acțiunilor, de către noii asociați, acționari sau membri;

5.la numirea de noi reprezentanți legali, precum și la cooptarea de noi asociați, acționari sau membri cu prilejul efectuării majorării de capital social de către noii reprezentanți legali, asociați, acționari sau membri;

6.la numirea de noi reprezentanți legali, precum și în cazul cooptării unor noi membri în asociații și fundații, atunci când aceștia dobândesc și calitatea de reprezentanți legali ai persoanei juridice deja înregistrate, de către aceștia;

Articole similare

Comentariul tau aici