Casarea imobilizarilor corporale

O data cu apropierea sfarsitului de an si efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului se ridica si problema casarii imobilizarilor corporale.In urma derularii inventarierii, comisiile vor verifica starea activelor si vor face propuneri de casare.
Casarea se refera la acele imobilizari care exista in gestiune dar care nu mai sunt utilizabile, si nu la scoaterea din gestiune a unor echipamente prin alte mijloace: vanzare, donatie, lipsa din gestiune.

Casarea se refera la distrugerea fizica a echipamentelor inutilizabile, diferind in acest sens de scoaterea din evidenta contabila urmata de valorificare.

Practica este cea a intocmirii de catre comisia de inventariere a unor memorii justificative privind propunerile de casare, care urmeaza a fi supuse aprobarii conducerii unitatii.

Condorm ordinului 1752/2005 actualizat cu ordinul 2374/2007 o imobilizare corporala trebuie scoasa din evidenta la cedare sau casare, atunci cand nici un beneficiu economic viitor nu mai este asteptat din utilizarea sa ulterioara.

Daca o entitate recunoaste in valoarea contabila a unei imobilizari corporale costul unei inlocuiri partiale (inlocuirea unei componente), atunci ea scoate din evidenta valoarea contabila a partii inlocuite, cu amortizarea aferenta, daca dispune de informatiile necesare.

Castigurile sau pierderile obtinute in urma casarii sau cedarii unei imobilizari corporale trebuie determinate ca diferentă intre veniturile generate de scoaterea din evidenta si valoarea sa neamortizata, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta şi trebuie prezentate ca venit sau cheltuiala, dupa caz, in contul de profit si pierdere.

Conform standardului de contabilitate IAS 38 , o imobilizare nu va mai fi recunoscuta :

a) la cedare sau
b) atunci cand nu se mai asteapta beneficii economice viitoare care sa decurga din utilizarea sau cedarea sa.

Castigul sau pierderea ce rezulta din derecunoasterea imobilizarii va fi inclus(a) in profit sau pierdere cand elementul este derecunoscute .Castigurile nu vor fi clasificate ca venituri.
Cedarea unui element de imobilizari corporale poate avea loc in mai multe moduri ( de exemplu , prin vanzare, printr-un contract de leasing sau prin donatie ). In determinarea datei de cedare a unui element se aplica criteriile din IAS 18 ” Venituri ” pentru recunoasterea veniturilor din vanzarea bunurilor.

Castigul sau pierderea care rezulta din derecunoasterea unui element de imobilizari corporale va fi determinat (a) ca o diferenta intre incasarile nete la cedare, daca exista, si valoarea contabila a elementului.

Articole similare

Comentariul tau aici