Monografii contabile casare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Presupunem ca avem o piesa de mobilier cu valoare de intrare 3.000 lei si amortizare cumulata de 2.900 lei. Se doreste casarea mobilierului respectiv, fara a exista posibilitatea de a obtine elemente care sa poata fi valorificate. Inregistrarea casarii mobilierului incomplet amortizat: % = 214 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie…

Mai mult

3 acte normative care fac referire la casare.Ce prevede fiecare?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Exista 3 acte normative care fac referire la casare: -O 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate -Codul fiscal si -O 2634/2015 -privind documentele financiar-contabile 1.O 1802/2014 In acest ordin exista o sectiune distincta pentru cedare și casare (pct. 242 si 243). Pe scurt…

Mai mult

7 lucruri de stiut despre casarea imobilizarilor

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! 1.       Din punct de vedere contabil casarea este o modalitate de iesire din gestiune a unei imobilizari, alaturi de cedare. Casarea are loc de regula atunci atunci când nici un beneficiu economic viitor nu mai este aşteptat din utilizarea sa ulterioară . 2.       Din punct de vedere fiscal, prin casarea unui mijloc…

Mai mult

Proces-verbal de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Prin casarea unui mijloc fix intelegem operatia de scoatere din functiune a activului respectiv. Aceasta poate fi urmata de dezmembrarea acestuia si valorificarea partilor componente rezultate, prin vanzare sau prin folosirea in activitatea curenta a contribuabilului. Scoaterea din functiune a mijloacelor fixe se face cu aprobarea coducerii entitatii. Documentul care se…

Mai mult

Cedarea si casarea-termenul zilei

Potrivit art.242 din Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate,  o imobilizare corporală trebuie scoasă din evidenţă la cedare sau casare, atunci când niciun beneficiu economic viitor nu mai este aşteptat din utilizarea sa ulterioară. Dacă o entitate recunoaşte în valoarea contabilă a unei imobilizări corporale costul unei înlocuiri parţiale (înlocuirea unei…

Mai mult

Noutati fiscale din 2010

Facturarea • Sunt considerate facturi în original facturile transmise prin poşta electronică • Facturile emise şi primite se pot stoca prin orice metode şi în orice loc în următoarele condiţii: a) locul de stocare să se afle pe teritoriul României, cu excepţia facturilor transmise şi primite prin mijloace electronice, care se pot stoca în orice loc dacă, pe perioada stocării:…

Mai mult

Se ajusteaza TVA-ul in conditiile casarii unui mijloc fix ?

Conform codului fiscal, nu constituie livrare de bunuri: a) bunurile distruse ca urmare a unor calamităţi naturale sau a unor cauze de forţă majoră, precum şi bunurile pierdute ori furate, dovedite legal, astfel cum sunt prevăzute prin norme ; b) bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate, precum şi activele corporale fixe casate, în condiţiile…

Mai mult

Casarea imobilizarilor corporale

O data cu apropierea sfarsitului de an si efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului se ridica si problema casarii imobilizarilor corporale.In urma derularii inventarierii, comisiile vor verifica starea activelor si vor face propuneri de casare. Casarea se refera la acele imobilizari care exista in gestiune dar care nu mai sunt utilizabile, si nu la scoaterea din gestiune a unor echipamente prin…

Mai mult