Cateva lucruri bine de stiut despre regimul de declarare derogatoriu

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

 1. Regimul de declarare derogatoriu este un regim special de declarare a obligatiilor fiscale pentru firmele care si-au inregistrat suspendarea la Registrul Comertului. Practic, solicitand acest sistem nu va mai trebui sa depui toate declaratiile care in mod normal le-ai avea conform vectorului fiscal.
 2. Nu este un regim obligatoriu: firmele inactive la Registrul Comertului pot opta fie sa depuna in continuare declaratiile fiscale conform vectorului fiscal, cu suma 0, sau pot solicita acest sistem special.
 3. Baza legala este : Ordinul nr. 1.221 din 12 iunie 2009 , actualizat, privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu.
 4. Depunerea declaraţiilor fiscale conform unui regim de declarare derogatoriu poate fi aprobată pentru perioade mai mari de 12 luni, dar nu mai mult de 3 ani consecutivi.
 5. Conditiile care trebuie indeplinite pentru a putea aplica acest regim sunt:
 • să nu desfăşori niciun fel de activitate;
 • să nu obţii venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare şi/sau alte elemente similare veniturilor;
 • să nu dispui de personal angajat şi să nu plătesti venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului;
 • să figurezi, în evidenţa fiscală, cu toate obligaţiile declarative şi de plată îndeplinite;
 • să nu ai în curs de soluţionare un decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor;
 • să nu faci obiectul unei acţiuni de inspecţie fiscală, în curs de derulare;
 • să nu fii înscris în lista contribuabililor declaraţi inactivi;
 • inactivitatea temporară să fie înscrisă în registrul comerţului.

Documentele pe care trebuie sa le prezinti la organul fiscal sunt:

 • o cerere la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală esti înregistrat in care sa declari pe propria răspundere că îndeplineşti condiţiile :

a) să nu desfăşori niciun fel de activitate;
b) să nu obţii venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare şi/sau alte elemente similare veniturilor;
c) să nu dispui de personal angajat şi să nu plătească venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului; şi in care sa menţionezi perioada pentru care solicită regimul de declarare derogatoriu.

 • dovada înscrierii inactivităţii temporare la registrul comerţului, respectiv o copie a extrasului de registru emis de către oficiul registrului comerţului privind starea societăţilor comerciale, referitoare la suspendarea temporară a activităţii acestora.

Termenul de solutionare a cererii: 30 de zile de la data depunerii, de compartimentul cu atribuţii în gestionarea declaraţiilor fiscale, denumit în continuare compartiment de specialitate.

Cand se incheie regimul derogatoriu?

Regimul de declarare derogatoriu aprobat îşi încetează valabilitatea:

a) la data aprobată pentru încetarea acestuia;

b) începând cu luna în care nu mai este îndeplinită oricare dintre condiţiile prevăzute mai sus;

c) începând cu luna în care, potrivit legii, în sarcina contribuabilului sunt instituite noi obligaţii declarative pentru impozite, taxe şi contribuţii datorate la bugetul de stat.

Care sunt obligatiile declarative de care esti scutit in perioada de aprobare a regimului derogatoriu ?

Sunt supuse regimului de declarare derogatoriu următoarele declaraţii fiscale:

 • formularul 100 «Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat»
 • formularul 101 «Declaraţie privind impozitul pe profit»;
 • formularul 112 «Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate»
 • formularul 104 «Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor»
 • formularul 120 «Decont privind accizele»
 • formularul 130 «Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă»;
 • formularul 300 «Decont de taxă pe valoarea adăugată»

Regimul de declarare derogatoriu se solicită pentru toate obligaţiile de declarare cuprinse în formularele enumerate mai sus şi înscrise în vectorul fiscal al contribuabilului.

Termene de depunere:

Pe perioada aplicării regimului de declarare derogatoriu, contribuabilii nu au obligaţia depunerii declaraţiilor de mai sus, cu o exceptie: pentru fracţiunea de an fiscal aflată în afara perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu, contribuabilii au obligaţia depunerii declaraţiilor mentionate mai sus la termenele prevăzute de lege.

Articole similare

Comentariul tau aici